Vertaling van collecting

Inhoud:

Engels
Nederlands
collection, collecting, round-up {zn.}
inning [v]
verzameling  [v]
heffing [v]
to accumulate, to heap, to pile up, to stack, to amass, to collect, to compile, to hoard, to roll up {ww.}
verzamelen
opeenhopen
ophopen
accumuleren
vergaderen
paren
vergaren
verenigen
samenbrengen
rapen
bijeenkrijgen
bijeengaren
bijeenbrengen
Car windows accumulate frost on winter mornings.
Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
They tried to collect wood from the forest.
Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
to amass, to heap, to pile up, to stack, to accumulate, to collect, to gather, to pile {ww.}
opeenhopen
ophopen
stapelen
opstapelen
opeenstapelen
tassen

I am collecting

to gather, to assemble, to collect {ww.}
bijeenkomen 
samenscholen
samenrotten
zich verzamelen

I am collecting

to collect, to gather, to pick up, to assemble, to raise {ww.}
collecteren
innen
inzamelen
oogsten
plukken
rapen 
verzamelen 

I am collecting

aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
verzamelplaat [m] (de ~)
verzamelelpee
aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
collecte
aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
verzameling [v] (de ~)
aggregation, assembling, collecting, collection {zn.}
schuldvordering
incasso [o] (het ~)
schuldinvordering
to collect, to garner, to gather, to pull together {ww.}
bijeenrapen
to collect, to take in {ww.}
collecteren
to collect, to garner, to gather, to pull together {ww.}
verzamelen
collectioneren
sparen

I am collecting

to collect, to garner, to gather, to pull together {ww.}
bijeenzoeken

I am collecting

to collect, to take in {ww.}
innen
beuren
opstrijken
vangen
incasseren
toucheren

I am collecting

to call for, to collect, to gather up, to pick up {ww.}
afhalen
halen
ophalen
oppikken

I am collecting


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Are you still collecting stamps?

Verzamel je nog steeds postzegels?

They earn their living by collecting and selling old newspapers.

Ze verdienen hun brood met het verzamelen en verkopen van oude kranten.


Gerelateerd aan collecting

collection - round-up - accumulate - heap - pile up - stack - amass - collect - compile - hoard - roll up - gather - pile - assemble - pick updisplace - album - motion - pick up - accumulate - arouse - look for - have - bring