Vertaling van covered

Inhoud:

Engels
Nederlands
covered {bn.}
bedekt
bezaaid
covered, grown over, overgrown {bn.}
begroeid
covered {bn.}
gedekt
bedekt
bedolven
to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
aanvoeren
besturen 
regeren 

I covered
you covered
he/she/it covered

ik voerde aan
jij voerde aan
hij/zij/het voerde aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to protect, to cover, to back {ww.}
beschermen 
behoeden

I covered
you covered
he/she/it covered

ik beschermde
jij beschermde
hij/zij/het beschermde
» meer vervoegingen van beschermen

You have to protect your family.
Je moet je gezin beschermen.
Everyone must protect their own family.
Iedereen moet zijn eigen familie beschermen.
to cover, to wrap up {ww.}
beleggen 
dekken 
bedekken 
toedekken

I covered
you covered
he/she/it covered

ik belegde
jij belegde
hij/zij/het belegde
» meer vervoegingen van beleggen

to comprise, to cover, to encompass, to embrace {ww.}
beslaan 
omvatten 

I covered
you covered
he/she/it covered

ik besloeg
jij besloeg
hij/zij/het besloeg
» meer vervoegingen van beslaan

to go through, to pass through, to cover {ww.}
afleggen 
aflopen 
doorgaan
gaan door

I covered
you covered
he/she/it covered

ik legde af
jij legde af
hij/zij/het legde af
» meer vervoegingen van afleggen

to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
bekleden 
overtrekken

I covered
you covered
he/she/it covered

ik bekleedde
jij bekleedde
hij/zij/het bekleedde
» meer vervoegingen van bekleden

to cover, to defilade {ww.}
dekking laten zoeken
to command, to cover, to sweep {ww.}
bestrijken

I covered
you covered
he/she/it covered

ik bestreek
jij bestreek
hij/zij/het bestreek
» meer vervoegingen van bestrijken

to cross, to go beyond, to cover, to pass {ww.}
overgaan
overlopen
oversteken

I covered
you covered
he/she/it covered

ik ging over
jij ging over
hij/zij/het ging over
» meer vervoegingen van overgaan

to protect, to shelter, to cover, to shield {ww.}
beschermen 
behoeden
beschutten 

I covered
you covered
he/she/it covered

ik beschermde
jij beschermde
hij/zij/het beschermde
» meer vervoegingen van beschermen

One has to put on a helmet to protect the head.
Men moet een helm opzetten om het hoofd te beschermen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He was covered with sweat.

Hij was helemaal bezweet.

The mountain is covered with snow.

De berg is bedekt met sneeuw.

The rug was covered in cat hair.

Het tapijt was bedekt met kattenhaar.

The hill lay covered with snow.

De heuvel was bedekt met sneeuw.

The snow covered the whole city overnight.

De sneeuw heeft de hele stad bedekt gedurende de nacht.

The bird was covered with white feathers.

De vogel was bedekt met witte veren.

This mountain is covered in snow all-year-round.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

The top of Mt. Fuji was covered with snow.

De top van de Fuji was bedekt met sneeuw.

The summit of the mountain is covered with snow.

De top van de berg is bedekt met sneeuw.

Three-fourths of the earth's surface is covered with water.

Drie vierde van het aardoppervlak is bedekt met water.

This mountain is covered in snow all year round.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

This mountain is snow-covered the entire year.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.

This mountain is covered with snow all year round.

Deze berg is het hele jaar door bedekt met sneeuw.