Vertaling van determined

Inhoud:

Engels
Nederlands
resolute, unhesitating, decisive, determined, unflinching {bn.}
doortastend
kordaat
resoluut
vastberaden
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren

I determined
you determined
he/she/it determined

ik determineerde
jij determineerde
hij/zij/het determineerde
» meer vervoegingen van determineren

to decide, to choose, to determine, to resolve, to settle, to adjudicate {ww.}
besluiten 
beslissen 
zich voornemen
uitmaken 

I determined
you determined
he/she/it determined

ik besloot
jij besloot
hij/zij/het besloot
» meer vervoegingen van besluiten

We find it difficult to decide which one to buy.
We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 

I determined
you determined
he/she/it determined

ik stelde vast
jij stelde vast
hij/zij/het stelde vast
» meer vervoegingen van vaststellen

to define, to determine, to narrow, to pinpoint, to state {ww.}
omschrijven
preciseren
nader bepalen

I determined
you determined
he/she/it determined

ik omschreef
jij omschreef
hij/zij/het omschreef
» meer vervoegingen van omschrijven

How would you define "happiness"?
Hoe zou jij "gelukkigheid" omschrijven?
to define, to determine, to allot {ww.}
omschrijven
definiëren
bepalen 

I determined
you determined
he/she/it determined

ik omschreef
jij omschreef
hij/zij/het omschreef
» meer vervoegingen van omschrijven

compulsive, determined, driven {bn.}
dwangmatig

Gerelateerd aan determined

resolute - unhesitating - decisive - unflinching - determine - fix - decide - set - settle - choose - resolve - adjudicate - affix - attach - fastenineluctable