Vertaling van doubt

Inhoud:

Engels
Nederlands
to doubt, to question {ww.}
in dubio staan
twijfelen
dubben

I doubt
you doubt
we doubt

ik twijfel
jij twijfelt
wij twijfelen
» meer vervoegingen van twijfelen

to doubt {ww.}
in twijfel trekken
twijfelen aan
betwijfelen 

I doubt
you doubt
we doubt

ik betwijfel
jij betwijfelt
wij betwijfelen
» meer vervoegingen van betwijfelen

to doubt {ww.}
betwijfelen 

I doubt
you doubt
we doubt

ik betwijfel
jij betwijfelt
wij betwijfelen
» meer vervoegingen van betwijfelen

doubt {zn.}
twijfel
twijfeling [v]
I have no doubt about it.
Ik twijfel er niet aan.
I don't have the slightest doubt.
Ik heb niet de minste twijfel.
to doubt {ww.}
afvragen
twijfelen
betwijfelen

I doubt
you doubt
we doubt

ik vraag af
jij vraagt af
wij vragen af
» meer vervoegingen van afvragen

to doubt {ww.}
dubben

I doubt
you doubt
we doubt

ik dub
jij dubt
wij dubben
» meer vervoegingen van dubben

to doubt {ww.}
dubben

I doubt
you doubt
we doubt

ik dub
jij dubt
wij dubben
» meer vervoegingen van dubben

to doubt {ww.}
twijfelen
wankelen

I doubt
you doubt
we doubt

ik twijfel
jij twijfelt
wij twijfelen
» meer vervoegingen van twijfelen

doubt, doubtfulness, dubiety, dubiousness, incertitude, uncertainty {zn.}
weifeling
aarzeling [v] (de ~)
doubt, doubtfulness, dubiousness, question {zn.}
twijfel [m] (de ~)
onzekerheid [v] (de ~)
I doubt the truth of his story.
Ik twijfel aan de waarheid van dit verhaal.
There's no doubt that the universe is infinite.
Er is geen twijfel aan dat het heelal oneindig is.
doubt, doubtfulness, dubiousness, question {zn.}
onzekerheid [v] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

No doubt.

Ongetwijfeld.

I very much doubt it.

Dat betwijfel ik zeer.

I don't have the slightest doubt.

Ik heb niet de minste twijfel.

I have no doubt about it.

Ik twijfel er niet aan.

I doubt the truth of his story.

Ik twijfel aan de waarheid van dit verhaal.

There's no doubt that the universe is infinite.

Er is geen twijfel aan dat het heelal oneindig is.

There is no doubt as to who will be elected.

Er bestaat geen twijfel over wie er gekozen zal worden.

I don't doubt that he will help me.

Ik twijfel er niet aan dat hij me zal helpen.

I have no doubt that he will succeed.

Ik twijfel er niet aan dat het hem zal lukken.

Don't worry Mr. President: with gums that bad, I doubt she even HAS teeth.

Maakt u zich geen zorgen, meneer de president: met zulk slecht tandvlees betwijfel ik of ze überhaupt tanden HEEFT.