Vertaling van get to

Inhoud:

Engels
Nederlands
to annoy, to bother, to chafe, to devil, to get at, to get to, to gravel, to irritate, to nark, to nettle, to rag, to rile, to vex {ww.}
irriteren
to annoy, to bother, to chafe, to devil, to get at, to get to, to gravel, to irritate, to nark, to nettle, to rag, to rile, to vex {ww.}
storen
ergeren
vallen
May I bother you for a moment?
Mag ik je een moment storen?
I will play Sudoku then instead of continuing to bother you.
Dan ga ik wel Sudoku spelen, in plaats van jou nog verder te storen.
to annoy, to bother, to chafe, to devil, to get at, to get to, to gravel, to irritate, to nark, to nettle, to rag, to rile, to vex {ww.}
vervelen
etteren
rotzooien
sodemieteren
kloothannesen
lazerstralen
duveljagen
donderen
du(i)veljagen
duvelen
donderstralen
donderstenen
donderjagen
klooien
gallen
kloten
klieren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I couldn't get to sleep.

Ik kon niet in slaap raken.

Did you just get to know him?

Heb je hem pas leren kennen?

How can I get to heaven?

Hoe kan ik in de hemel komen?

What time will you get to the station?

Hoe laat kom je aan op het station?

Do you know how to get to Tom's house?

Weet jij hoe je bij Toms huis komt?

I told Jane how to get to our school.

Ik heb Jane verteld hoe ze naar onze school kon komen.

Switch off the light. I can't get to sleep.

Doe het licht uit. Ik kan niet in slaap komen.

Could you please tell me how to get to the station?

Zou u me kunnen vertellen hoe ik bij het station kom?

It took about five minutes to get to my uncle's house from the station.

Het kostte ons ongeveer vijf minuten om van het station naar het huis van mijn oom te komen.

Be sure to drop us a line as soon as you get to London.

Vergeet niet ons te schrijven, wanneer je in Londen aangekomen bent.

How can I get to (this place, this city)?

Hoe kom ik (daar, in die stad)?


Gerelateerd aan get to

annoy - bother - chafe - devil - get at - gravel - irritate - nark - nettle - rag - rile - vexprick - experience - act