Vertaling van intention

Inhoud:

Engels
Nederlands
intention, plan, intent {zn.}
plan  [o]
bedoeling  [v]
doel [o]
zin  [m]
voornemen [o]
toeleg [m]
strekking [v]
That wasn't my intention.
Dat was niet mijn bedoeling.
He explained the main purpose of the plan.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
aim, design, intent, intention, purpose {zn.}
bedoeling [v] (de ~)
zin [m] (de ~)
opzet [m] (de/het ~)
inzicht
intentie [v] (de ~)
intensie
The man attacked her with the intention of killing her.
De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That wasn't my intention.

Dat was niet mijn bedoeling.

Tom had no intention on waiting until Mary got back.

Tom was niet van plan te wachten tot Mary was teruggekomen.

The man attacked her with the intention of killing her.

De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.

I had no intention of living in a large city from the start.

Ik was van in het begin al niet van plan om in een grote stad te wonen.


Gerelateerd aan intention

plan - intent - aim - design - purposeidea