Vertaling van intent

Inhoud:

Engels
Nederlands
intent, purport, spirit {zn.}
geest [m] (de ~)
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
aim, goal, purpose, target, butt, end, intent, objective {zn.}
doel [o]
honk
doelstelling  [v]
doelwit [o]
wit 
They attained their aim.
Ze bereikten hun doel.
This time my goal is Paris.
Dit keer is Parijs mijn doel.
intention, plan, intent {zn.}
plan  [o]
bedoeling  [v]
doel [o]
voornemen [o]
strekking [v]
toeleg [m]
zin  [m]
That wasn't my intention.
Dat was niet mijn bedoeling.
He explained the main purpose of the plan.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped {bn.}
geboeid
ademloos
gespannen
aim, design, intent, intention, purpose {zn.}
bedoeling [v] (de ~)
opzet [m] (de/het ~)
intensie
inzicht
intentie [v] (de ~)
zin [m] (de ~)
The man attacked her with the intention of killing her.
De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped {bn.}
dromerig

Gerelateerd aan intent

purport - spirit - aim - goal - purpose - target - butt - end - objective - intention - plan - absorbed - captive - engrossed - enwrappedimport - advertent - idea - dreamy