Vertaling van intent

Inhoud:

Engels
Nederlands
intention, plan, intent {zn.}
plan  [o]
bedoeling  [v]
doel [o]
zin  [m]
voornemen [o]
toeleg [m]
strekking [v]
That wasn't my intention.
Dat was niet mijn bedoeling.
He explained the main purpose of the plan.
Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.
intent, purport, spirit {zn.}
geest [m] (de ~)
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
aim, goal, purpose, target, butt, end, intent, objective {zn.}
doel [o]
wit 
honk
doelwit [o]
doelstelling  [v]
They attained their aim.
Ze bereikten hun doel.
This time my goal is Paris.
Dit keer is Parijs mijn doel.
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped {bn.}
dromerig
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped {bn.}
geboeid
ademloos
gespannen
aim, design, intent, intention, purpose {zn.}
bedoeling [v] (de ~)
zin [m] (de ~)
opzet [m] (de/het ~)
inzicht
intentie [v] (de ~)
intensie
The man attacked her with the intention of killing her.
De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.

Gerelateerd aan intent

intention - plan - purport - spirit - aim - goal - purpose - target - butt - end - objective - absorbed - captive - engrossed - enwrappedimport - dreamy - advertent - idea