Vertaling van purpose

Inhoud:

Engels
Nederlands
to purpose, to resolve {ww.}
beklinken
overeenkomen
afspreken

I purpose
you purpose
we purpose

ik beklink
jij beklinkt
wij beklinken
» meer vervoegingen van beklinken

to purpose, to resolve {ww.}
afspreken

I purpose
you purpose
we purpose

ik spreek af
jij spreekt af
wij spreken af
» meer vervoegingen van afspreken

aim, goal, purpose, target, butt, end, intent, objective {zn.}
doel [o]
wit 
honk
doelwit [o]
doelstelling  [v]
They attained their aim.
Ze bereikten hun doel.
This time my goal is Paris.
Dit keer is Parijs mijn doel.
aim, design, intent, intention, purpose {zn.}
bedoeling [v] (de ~)
zin [m] (de ~)
opzet [m] (de/het ~)
inzicht
intentie [v] (de ~)
intensie
That wasn't my intention.
Dat was niet mijn bedoeling.
The man attacked her with the intention of killing her.
De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.
determination, purpose {zn.}
volhardingsvermogen
wilskracht [m] (de ~)
volharding [v] (de ~)
tenaciteit
persistentie
perseveratie
doorzettingsvermogen [o] (het ~)
function, purpose, role, use {zn.}
rol [m] (de ~)
functie [v] (de ~)
The function has no side effects.
De functie heeft geen neveneffecten.
Who will play the role of the princess?
Wie zal de rol van prinses spelen?


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He broke the window on purpose.

Hij heeft expres het raam gebroken.

He explained the main purpose of the plan.

Hij legde het belangrijkste doel van het plan uit.

The boy stepped on my foot on purpose.

De jongen stond expres op mijn voet.

Many foreigners come to Japan for the purpose of studying Japanese.

Veel buitenlanders komen naar Japan om Japans te leren.


Gerelateerd aan purpose

resolve - aim - goal - target - butt - end - intent - objective - design - intention - determination - function - role - usedecide - contrive - idea - ability - aim