Vertaling van killing

Inhoud:

Engels
Nederlands
killing {zn.}
doodslag [m]
killing, sidesplitting {bn.}
dolkomisch
doldwaas
oerkomisch
to kill, to liquidate, to slay {ww.}
doden 
ombrengen
doodmaken
Guns don't kill people. People kill people.
Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.
They'll kill me.
Ze zullen me doden.
kill, killing, putting to death {zn.}
slachting
kill, killing, putting to death {zn.}
mortificatie
doding
to defeat, to kill, to shoot down, to vote down, to vote out {ww.}
wegstemmen
afstemmen
to kill {ww.}
doden
kapotmaken
doodmaken
Some read books to kill time.
Sommige mensen lezen een boek om de tijd te doden.
You cannot kill yourself by holding your breath.
Ge kunt uzelf niet doden door de adem in te houden.
to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
ingieten
to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
neerplenzen
to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
leegdrinken
uitdrinken

I am killing

to kill, to stamp out {ww.}
uittrappen

I am killing

to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
neerstromen

I am killing


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The man attacked her with the intention of killing her.

De man viel haar aan met de bedoeling haar te doden.

Patriots always talk of dying for their country, and never of killing for their country.

Patriotten spreken altijd over sterven voor hun land, en nooit over doden voor hun land.