Vertaling van down

Inhoud:

Engels
Nederlands
down, downhill, downward, downwards {bw.}
naar beneden
neerwaarts
omlaag
neer
down, fluff {zn.}
dons [o]
nesthaar
waas 
to drop, to overthrow, to down, to tackle {ww.}
kappen
vellen
neervellen
wippen

I down
you down
we down

ik kap
jij kapt
wij kappen
» meer vervoegingen van kappen

to down, to fine-tune, to polish, to refine {ww.}
bijschaven

I down
you down
we down

ik schaaf bij
jij schaaft bij
wij schaven bij
» meer vervoegingen van bijschaven

to swallow, to down {ww.}
slikken
inslikken
doorslikken
slokken

I down
you down
we down

ik slik
jij slikt
wij slikken
» meer vervoegingen van slikken

down, down feather {zn.}
nestkleed
down, down feather {zn.}
nestveren
down, down feather {zn.}
melkhaar
down, down feather {zn.}
dons [o] (het ~)
down {zn.}
vlashaar
down {zn.}
vlashaar
down {zn.}
vlasbaard
down, down feather {zn.}
dons [o] (het ~)
down, down feather {zn.}
donshaar
lanugo
nesthaar
to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
uitdrinken
leegdrinken

I down
you down
we down

ik drink uit
jij drinkt uit
wij drinken uit
» meer vervoegingen van uitdrinken

to cut down, to down, to knock down, to pull down, to push down {ww.}
omvertrekken

I down
you down
we down

ik trek omver
jij trekt omver
wij trekken omver
» meer vervoegingen van omvertrekken

to consume, to devour, to down, to go through {ww.}
opeten

I down
you down
we down

ik eet op
jij eet op
wij eten op
» meer vervoegingen van opeten

to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
neerstromen

they down

zij stromen neer
» meer vervoegingen van neerstromen

to cut down, to down, to knock down, to pull down, to push down {ww.}
omslaan
omverslaan

I down
you down
we down

ik sla om
jij slaat om
wij slaan om
» meer vervoegingen van omslaan

to cut down, to down, to knock down, to pull down, to push down {ww.}
neerslaan

I down
you down
we down

ik sla neer
jij slaat neer
wij slaan neer
» meer vervoegingen van neerslaan

to cut down, to down, to knock down, to pull down, to push down {ww.}
omverslaan

I down
you down
we down

ik sla omver
jij slaat omver
wij slaan omver
» meer vervoegingen van omverslaan

to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
neerplenzen

they down

zij plenzen neer
» meer vervoegingen van neerplenzen

to belt down, to bolt down, to down, to drink down, to kill, to pop, to pour down, to toss off {ww.}
ingieten

I down
you down
we down

ik giet in
jij giet in
wij gieten in
» meer vervoegingen van ingieten

blue, depressed, dispirited, down, down in the mouth, downcast, downhearted, gloomy, grim, low, low-spirited {bn.}
donzen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's pouring down.

Het giet.

No, sit down.

Nee, ga zitten.

Our school burned down.

Onze school is afgebrand.

Let's go down.

Laat ons naar beneden gaan.

Write down his address.

Schrijf zijn adres op.

Everything is upside down.

Alles staat op zijn kop.

She fell down the ladder.

Ze viel van de ladder.

They cut down the tree.

Ze hakten de boom om.

I took the elevator down.

Ik ging naar beneden met de lift.

Tom kicked the door down.

Tom trapte de deur in.

She turned down my offer.

Ze heeft mijn aanbod afgeslagen.

Tears ran down my cheeks.

Tranen liepen over mijn wangen.

Tears trickled down her cheeks.

Tranen biggelden over haar wangen.

It's money down the drain.

Het is verspild geld.

Write down your name here.

Schrijf je naam hier op.