Vertaling van knowing

Inhoud:

Engels
Nederlands
knowing, knowledgeable, learned, lettered, well-educated, well-read {bn.}
beleefd
heus
wellevend
attent
hoffelijk
voorkomend
bescheiden
to be acquainted with, to know {ww.}
kennen 
bekend zijn met
We know him.
We kennen hem.
We don't know him.
We kennen hem niet.
to know {ww.}
kennen 
machtig zijn
beheersen 
We don't know her.
We kennen haar niet.
We already know each other.
We kennen elkaar al.
to know, to wot {ww.}
weten 

I am knowing

to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
verspenen
to know {ww.}
kennen
We don't know each other.
We kennen elkaar niet.
We do not know him.
We kennen hem niet.
to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
schroeven
to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
slapen
bedvogelen
rammen
wippen
seksen
poepen
vozen
soppen
flensen
emmeren
cohabiteren
coïteren
bonzen
bonken
bibberen
pompen
rampetampen
fleppen
vogelen
fokken
ketsen
kezen
rollebollen
kieren
figuurzagen
knarren
palen
neuken
naaien
vrijen
You should go to bed.
Ge zoudt beter slapen.
He goes to sleep with the lights left on.
Hij gaat slapen met het licht aan.
to cognise, to cognize, to know {ww.}
weten
Nobody can know everything.
Niemand kan alles weten.
Everybody must know.
Iedereen moet het weten.
to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
aanschroeven
vastschroeven
to know {ww.}
kennen

I am knowing

to bang, to be intimate, to bed, to bonk, to do it, to eff, to fuck, to get it on, to get laid, to have a go at it, to have intercourse, to have it away, to have it off, to have sex, to hump, to jazz, to know, to lie with, to love, to make love, to make out, to roll in the hay, to screw, to sleep together, to sleep with {ww.}
bekennen
nemen
pakken

I am knowing


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Knowing is power.

Kennis is macht.

He denied knowing anything about it.

Hij ontkende er iets van af te weten.

She got married without her parents knowing it.

Ze trouwde zonder dat haar ouders ervan wisten.

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.

Tom beschuldigde Mary ervan niet te weten hoe iemand lief te hebben of hoe iemands liefde weten te aanvaarden.


Gerelateerd aan knowing

knowledgeable - learned - lettered - well-educated - well-read - be acquainted with - know - wot - bang - be intimate - bed - bonk - do it - eff - fuckreplant - cognise - turn - act - be - bang - attach