Vertaling van learned

Inhoud:

Engels
Nederlands
cultured, educated, learned, well-informed {bn.}
geleerd
knap 
ontwikkeld
to hear, to learn {ww.}
vernemen

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik vernam
jij vernam
hij/zij/het vernam
» meer vervoegingen van vernemen

to master, to learn {ww.}
onder de knie krijgen
meester worden
to find out, to hear, to learn, to perceive {ww.}
horen 
vernemen

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik hoorde
jij hoorde
hij/zij/het hoorde
» meer vervoegingen van horen

Can you hear me?
Kun je me horen?
We often hear you sing.
We horen je vaak zingen.
to learn {ww.}
leren
aanleren

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik leerde
jij leerde
hij/zij/het leerde
» meer vervoegingen van leren

knowing, knowledgeable, learned, lettered, well-educated, well-read {bn.}
beleefd
heus
wellevend
attent
hoffelijk
voorkomend
bescheiden
erudite, learned {bn.}
erudiet
high-brow
highbrow
savant
veelwetend
geleerd
wetenschappelijk
to ascertain, to check, to determine, to find out, to learn, to see, to watch {ww.}
achterhalen

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik achterhaalde
jij achterhaalde
hij/zij/het achterhaalde
» meer vervoegingen van achterhalen

to con, to learn, to memorise, to memorize {ww.}
memoriseren

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik memoriseerde
jij memoriseerde
hij/zij/het memoriseerde
» meer vervoegingen van memoriseren

to instruct, to learn, to teach {ww.}
lesgeven
onderwijzen
geven
onderrichten
doceren

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik gaf les
jij gaf les
hij/zij/het gaf les
» meer vervoegingen van lesgeven

To teach young children is not easy.
Lesgeven aan jonge kinderen is niet makkelijk.
Did Mr. Davis come to Japan to teach English?
Is meneer Davis naar Japan gekomen om Engels te onderwijzen?
to acquire, to larn, to learn {ww.}
leren
opsteken
meenemen
ondervinden

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik leerde
jij leerde
hij/zij/het leerde
» meer vervoegingen van leren

I want to learn French.
Ik wil graag Frans leren.
We learn English at school.
Wij leren Engels op school.
to discover, to find out, to get a line, to get wind, to get word, to hear, to learn, to pick up, to see {ww.}
uitvinden

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik vond uit
jij vond uit
hij/zij/het vond uit
» meer vervoegingen van uitvinden

to discover, to find out, to get a line, to get wind, to get word, to hear, to learn, to pick up, to see {ww.}
vernemen
horen

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik vernam
jij vernam
hij/zij/het vernam
» meer vervoegingen van vernemen

to instruct, to learn, to teach {ww.}
aanleren

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik leerde aan
jij leerde aan
hij/zij/het leerde aan
» meer vervoegingen van aanleren

to discover, to find out, to get a line, to get wind, to get word, to hear, to learn, to pick up, to see {ww.}
ontdekken

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik ontdekte
jij ontdekte
hij/zij/het ontdekte
» meer vervoegingen van ontdekken

to instruct, to learn, to teach {ww.}
bijbrengen
leren

I learnt; learned
you learnt; learned
he/she/it learnt; learned

ik bracht bij
jij bracht bij
hij/zij/het bracht bij
» meer vervoegingen van bijbrengen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He is very learned.

Hij is heel geleerd.

He who thinks he has learned enough has learned nothing.

Hij die denkt genoeg te hebben geleerd, heeft niets geleerd.

I learned to live without her.

Ik heb geleerd te leven zonder haar.

I learned French instead of German.

Ik heb Frans geleerd in plaats van Duits.

I learned a lot from his books.

Ik heb veel geleerd uit zijn boeken.

We learned Russian instead of French.

We hebben Russisch geleerd in plaats van Frans.

The students learned many poems by heart.

De studenten hebben veel gedichten van buiten geleerd.

I learned a lot from you.

Ik heb veel van je geleerd.

The students learned this poem by heart.

De studenten leerden dit gedicht uit hun hoofd.

I learned French, before going to Europe.

Ik leerde Frans voordat ik naar Europa ging.

Have you learned cooking or anything?

Heb jij leren koken ofzo?

I learned a lot this weekend.

Ik heb dit weekend veel geleerd.

I've learned to think like Tom thinks.

Ik heb geleerd als Tom te denken.

Tom learned to accept the love his stepparents gave him.

Tom leerde de liefde die zijn stiefouders hem schonken te aanvaarden.

The prince learned English from the American lady.

De prins leerde Engels van de Amerikaanse dame.