Vertaling van related

Inhoud:

Engels
Nederlands
related, affined, akin, connected, kindred {bn.}
verwant 
aanverwant 
related, relevant, allied, applicable, apropos {bn.}
in betrekking staande
to concern, to relate, to pertain, to refer, to affect, to apply {ww.}
zich verhouden
verkeren
aanbelangen
betreffen 
aangaan 

I related
you related
he/she/it related

ik verkeerde
jij verkeerde
hij/zij/het verkeerde
» meer vervoegingen van verkeren

to relate, to tell, to narrate, to recount {ww.}
vertellen 
verhalen
debiteren

I related
you related
he/she/it related

ik vertelde
jij vertelde
hij/zij/het vertelde
» meer vervoegingen van vertellen

I won't tell anyone.
Ik zal het niemand vertellen.
I'll tell you my story.
Ik zal jou mijn verhaal vertellen.
to interrelate, to relate {ww.}
staan
verhouden

I related
you related
he/she/it related

ik stond
jij stond
hij/zij/het stond
» meer vervoegingen van staan

to associate, to colligate, to connect, to link, to link up, to relate, to tie in {ww.}
verbinden

I related
you related
he/she/it related

ik verbond
jij verbond
hij/zij/het verbond
» meer vervoegingen van verbinden

The new tunnel will link Britain and France.
De nieuwe tunnel zal Brittannië met Frankrijk verbinden.
to associate, to colligate, to connect, to link, to link up, to relate, to tie in {ww.}
betrekken

I related
you related
he/she/it related

ik betrok
jij betrok
hij/zij/het betrok
» meer vervoegingen van betrekken

to associate, to colligate, to connect, to link, to link up, to relate, to tie in {ww.}
combineren
relateren

I related
you related
he/she/it related

ik combineerde
jij combineerde
hij/zij/het combineerde
» meer vervoegingen van combineren

to interrelate, to relate {ww.}
samenhangen

I related
you related
he/she/it related

ik hing samen
jij hing samen
hij/zij/het hing samen
» meer vervoegingen van samenhangen

to associate, to colligate, to connect, to link, to link up, to relate, to tie in {ww.}
associëren

I related
you related
he/she/it related

ik associeerde
jij associeerde
hij/zij/het associeerde
» meer vervoegingen van associëren

We often associate black with death.
We associëren zwart vaak met de dood.
to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
doorverwijzen

I related
you related
he/she/it related

ik verwees door
jij verwees door
hij/zij/het verwees door
» meer vervoegingen van doorverwijzen

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
gaan

I related
you related
he/she/it related

ik ging
jij ging
hij/zij/het ging
» meer vervoegingen van gaan

to bear on, to come to, to concern, to have-to doe with, to pertain, to refer, to relate, to touch, to touch on {ww.}
aanbelangen
betreffen
bewegen
gaan
gelden
handelen
slaan
raken
treffen
aankomen
aangaan
draaien

I related
you related
he/she/it related

ik betrof
jij betrof
hij/zij/het betrof
» meer vervoegingen van betreffenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They're related to each other.

Ze zijn aan elkaar verwant.

English and German are two related languages.

Engels en Duits zijn twee verwante talen.

Dutch is closely related to German.

Nederlands is nauw verwant aan Duits.

We give here a list of the usual Esperanto-related questions.

We presenteren hier een lijst met vaak gestelde vragen over Esperanto.


Gerelateerd aan related

affined - akin - connected - kindred - relevant - allied - applicable - apropos - concern - relate - pertain - refer - affect - apply - tellbring together - associate - belong - refer - be - entail