Vertaling van required

Inhoud:

Engels
Nederlands
compulsory, binding, mandatory, obligatory, required, requisite {bn.}
bindend 
dwingend
gedwongen 
verbindend
verplicht 
verplichtend
necessary, needful, required {bn.}
nodig
benodigd
noodzakelijk
necessary, required, requisite {bn.}
nodig
benodigd
van node
to demand, to postulate, to require, to charge, to claim, to dictate, to exact, to mandate, to assert {ww.}
vereisen
opeisen
voorschrijven
rekenen 
vergen
eisen 
vorderen

I required
you required
he/she/it required

ik vereiste
jij vereiste
hij/zij/het vereiste
» meer vervoegingen van vereisen

Industrial countries require a lot of skilled labor.
Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
to compel, to force, to constrain, to mandate, to necessitate, to oblige, to require {ww.}
dwingen
noodzaken
verplichten

I required
you required
he/she/it required

ik dwong
jij dwong
hij/zij/het dwong
» meer vervoegingen van dwingen

I will never force you to marry him.
Ik zal je nooit dwingen om met hem te trouwen.
You can't force me to do anything I don't want to do.
Je kan me niet dwingen iets te doen wat ik niet wil.
to need, to require, to want {ww.}
nodig hebben
hoeven 
behoeven 
toe zijn aan

I required
you required
he/she/it required

ik hoefde
jij hoefde
hij/zij/het hoefde
» meer vervoegingen van hoeven

You'll need a temporary bridge.
Je zal een tijdelijke brug nodig hebben.
I'm going to need your help.
Ik zal je hulp nodig hebben.

Gerelateerd aan required

compulsory - binding - mandatory - obligatory - requisite - necessary - needful - demand - postulate - require - charge - claim - dictate - exact - mandate