Vertaling van satisfied

Inhoud:

Engels
Nederlands
contented, pleased, satisfied, content, gratified, happy {bn.}
tevreden
vergenoegd
voldaan
full, replete, satisfied {bn.}
verzadigd
vol 
zat
to meet with, to satisfy, to content, to gratify {ww.}
voldoen
tevreden stellen
paaien
tegemoetkomen aan
bevredigen 

I satisfied
you satisfied
he/she/it satisfied

ik voldeed
jij voldeed
hij/zij/het voldeed
» meer vervoegingen van voldoen

to satisfy, to assuage {ww.}
verzaden
verzadigen
bevredigen 

I satisfied
you satisfied
he/she/it satisfied

ik verzaadde
jij verzaadde
hij/zij/het verzaadde
» meer vervoegingen van verzaden

to fulfil, to fulfill, to live up to, to satisfy {ww.}
voldoen
vervullen
beantwoorden

I satisfied
you satisfied
he/she/it satisfied

ik voldeed
jij voldeed
hij/zij/het voldeed
» meer vervoegingen van voldoen

to gratify, to satisfy {ww.}
volstaan
bevredigen
vergenoegen
voldoen
tevredenstellen

I satisfied
you satisfied
he/she/it satisfied

ik volstond
jij volstond
hij/zij/het volstond
» meer vervoegingen van volstaan

to fill, to fulfil, to fulfill, to meet, to satisfy {ww.}
nakomen
inlossen

I satisfied
you satisfied
he/she/it satisfied

ik kwam na
jij kwam na
hij/zij/het kwam na
» meer vervoegingen van nakomen

to fulfil, to fulfill, to live up to, to satisfy {ww.}
houden

I satisfied
you satisfied
he/she/it satisfied

ik hield
jij hield
hij/zij/het hield
» meer vervoegingen van houden


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Are you satisfied now?

Ben je nu tevreden?

The admiral is never satisfied.

De admiraal is nooit tevreden.

I'm satisfied with his progress.

Ik ben tevreden over zijn vooruitgang.

He was not at all satisfied.

Hij was totaal niet tevreden.

They are satisfied with a simple life.

Zij zijn tevreden met een eenvoudig leven.

People must learn to be satisfied.

Mensen moeten leren tevreden te zijn.

I'm not satisfied with what you've done.

Ik ben niet tevreden met wat je gedaan hebt.

All the children are satisfied with her meals.

Alle kinderen zijn tevreden met hun maaltijden.

I am satisfied with the result of my math test.

Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.

I am satisfied with my life in college to a certain extent.

Ik ben tevreden met mijn leven aan de universiteit tot op zekere hoogte.

I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best.

Ik heb de meest eenvoudige smaak. Ik ben altijd tevreden met het beste.


Gerelateerd aan satisfied

contented - pleased - content - gratified - happy - full - replete - meet with - satisfy - gratify - assuage - fulfil - fulfill - live up to - fillactualise - cause - keep