Vertaling van supposed

Inhoud:

Engels
Nederlands
to guess, to presume, to suppose, to surmise, to assume, to deem, to think {ww.}
vermoeden
menen
aannemen 
stellen
veronderstellen

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik vermoedde
jij vermoedde
hij/zij/het vermoedde
» meer vervoegingen van vermoeden

alleged, so-called, supposed {bn.}
zogenaamd
zogeheten
conjectural, divinatory, hypothetic, hypothetical, supposed, suppositional, suppositious, supposititious {bn.}
conjecturaal
to conjecture, to hypothecate, to hypothesise, to hypothesize, to speculate, to suppose, to theorise, to theorize {ww.}
hypothekeren
hypotekeren

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik hypothekeerde
jij hypothekeerde
hij/zij/het hypothekeerde
» meer vervoegingen van hypothekeren

to presuppose, to suppose {ww.}
vooronderstellen

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik vooronderstelde
jij vooronderstelde
hij/zij/het vooronderstelde
» meer vervoegingen van vooronderstellen

to presuppose, to suppose {ww.}
veronderstellen
toedenken

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik veronderstelde
jij veronderstelde
hij/zij/het veronderstelde
» meer vervoegingen van veronderstellen

to conjecture, to hypothecate, to hypothesise, to hypothesize, to speculate, to suppose, to theorise, to theorize {ww.}
construeren

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik construeerde
jij construeerde
hij/zij/het construeerde
» meer vervoegingen van construeren

to presuppose, to suppose {ww.}
vooropstellen

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik stelde voorop
jij stelde voorop
hij/zij/het stelde voorop
» meer vervoegingen van vooropstellen

to conjecture, to hypothecate, to hypothesise, to hypothesize, to speculate, to suppose, to theorise, to theorize {ww.}
theoretiseren

I supposed
you supposed
he/she/it supposed

ik theoretiseerde
jij theoretiseerde
hij/zij/het theoretiseerde
» meer vervoegingen van theoretiseren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Every student is supposed to know the school regulations.

Iedere leerling moet het schoolreglement kennen.

We are supposed to take off our shoes at the entrance.

Het is de bedoeling dat we onze schoenen uittrekken aan de ingang.

The label on my scarf it says, "Wash and iron inside out." I wonder how I'm supposed to do that.

Op het labeltje aan mijn sjaal staat: "Binnenstebuiten wassen en strijken." Ik vraag me af hoe ik dat moet doen.

"Those letters are all the wrong way around!" "No, it's supposed to be like that, it's Russian."

"Die letters staan allemaal verkeerd om!" "Nee, dat hoort zo, dat is Russisch."

Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.

Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.