Vertaling van to leave

Inhoud:

Engels
Nederlands
to leave {ww.}
afstappen

I leave
you leave
we leave

ik stap af
jij stapt af
wij stappen af
» meer vervoegingen van afstappen

to exit, to go out, to alight, to emerge, to leave, to quit {ww.}
uitgaan 
uittreden
uitstijgen
uitstappen
uitlopen
uitkomen 

I leave
you leave
we leave

ik ga uit
jij gaat uit
wij gaan uit
» meer vervoegingen van uitgaan

Let's go out.
Laten we uitgaan.
I'd rather not go out this evening.
Ik zou beter niet uitgaan vanavond.
to depart, to leave, to set out {ww.}
op reis gaan
afreizen 

I leave
you leave
we leave

ik reis af
jij reist af
wij reizen af
» meer vervoegingen van afreizen

to depart, to leave, to sail, to start {ww.}
afvaren

I leave
you leave
we leave

ik vaar af
jij vaart af
wij varen af
» meer vervoegingen van afvaren

to absent onself, to depart, to go away, to leave, to absent onself from {ww.}
vertrekken
weggaan 
zich verwijderen
afgaan 

I leave
you leave
we leave

ik vertrek
jij vertrekt
wij vertrekken
» meer vervoegingen van vertrekken

Let's leave.
Laten we weggaan.
I want to leave.
Ik wil weggaan.
to abandon, to desert, to forsake, to leave, to quit {ww.}
verlaten
laten varen
in de steek laten

I leave
you leave
we leave

ik verlaat
jij verlaat
wij verlaten
» meer vervoegingen van verlaten

I have to leave you.
Ik moet je verlaten.
I'll never leave you.
Ik zal u nooit verlaten.
to be lenient with, to indulge, to spare, to leave, to relent {ww.}
zich laten vermurwen
sparen
toegeeflijk zijn voor
ontzien

I leave
you leave
we leave

ik spaar
jij spaart
wij sparen
» meer vervoegingen van sparen

to depart, to leave, to set out {ww.}
op reis gaan
afreizen 

I leave
you leave
we leave

ik reis af
jij reist af
wij reizen af
» meer vervoegingen van afreizen

to allow, to leave, to let, to release {ww.}
laten
laten begaan
laten schieten
loslaten
toelaten

I leave
you leave
we leave

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

to bequeath, to leave {ww.}
nalaten

I leave
you leave
we leave

ik laat na
jij laat na
wij laten na
» meer vervoegingen van nalaten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I want to leave.

Ik wil weggaan.

They're about to leave.

Ze staan op het punt weg te gaan.

I'm about to leave.

Ik sta op het punt uit te gaan.

I have to leave you.

Ik moet je verlaten.

Why do you want to leave today?

Waarom wil je vandaag weggaan?

Please excuse me, I have to leave.

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

No one is to leave without permission.

Niemand mag vertrekken zonder toestemming.

I hesitated to leave his grave.

Ik aarzelde om zijn graf te verlaten.

When will you get ready to leave?

Wanneer ben je klaar om te vertrekken?

Would you like to leave a message?

Wilt u een boodschap achterlaten?

We are going to leave tomorrow.

We gaan morgen vertrekken.

You are not to leave this room without my permission.

Je zal deze kamer niet verlaten zonder mijn toelating.

They were forced to leave the house against their will.

Ze werden gedwongen hun huis tegen hun wil in te verlaten.

He told me to leave the window open.

Hij heeft me verteld om het raam open te houden.

You are free to leave any time you wish.

Je bent vrij om te gaan wanneer je ook wil.


Gerelateerd aan to leave

leave - exit - go out - alight - emerge - quit - depart - set out - sail - start - absent onself - go away - absent onself from - abandon - desert