Vertaling van to stop

Inhoud:

Engels
Nederlands
to stop, to discontinue, to end, to halt, to lift, to prorogue, to quell, to staunch, to abate {ww.}
afbreken 
opbreken
opheffen
staken
stelpen
stoppen 
stopzetten

I stop
you stop
we stop

ik breek af
jij breekt af
wij breken af
» meer vervoegingen van afbreken

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
weghouden
onthouden
onttrekken
afhouden

I stop
you stop
we stop

ik houd weg
jij houdt weg
wij houden weg
» meer vervoegingen van weghouden

to come to a halt, to halt, to stop, to stall {ww.}
stoppen 
stilstaan
stilhouden
halt houden
blijven staan
afslaan

I stop
you stop
we stop

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

You should stop drinking.
Je moet stoppen met drinken.
I couldn't stop Tom.
Ik kon Tom niet stoppen.
to interrupt, to break, to disrupt, to stop {ww.}
onderbreken
schorsen 
interrumperen

I stop
you stop
we stop

ik onderbreek
jij onderbreekt
wij onderbreken
» meer vervoegingen van onderbreken

to fill, to stop {ww.}
vullen 
plomberen

I stop
you stop
we stop

ik vul
jij vult
wij vullen
» meer vervoegingen van vullen

to cease, to stop, to end, to quit, to abate {ww.}
stoppen 
ophouden
wijken
uitscheiden
aflaten

I stop
you stop
we stop

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

Let's quit.
Laat ons ophouden.
You must quit smoking.
Ge moet stoppen met roken.
to block, to clog, to stop up, to choke, to congest, to fill, to plug, to stuff, to tamp, to stop, to stopper {ww.}
stoppen 
volstoppen
verstoppen
toestoppen
dichtmaken
dichten

I stop
you stop
we stop

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

You must stop smoking.
Ge moet stoppen met roken.
I could not stop laughing.
Ik kon niet stoppen met lachen.
to be on a visit, to stay, to stop {ww.}
logeren 

I stop
you stop
we stop

ik logeer
jij logeert
wij logeren
» meer vervoegingen van logeren

I am going to stay with my aunt in Hawaii.
Ik ga bij mijn tante op Hawaï logeren.
to bar, to inhibit, to prevent, to preclude, to stop {ww.}
verhinderen 
verhoeden
beletten 

I stop
you stop
we stop

ik verhinder
jij verhindert
wij verhinderen
» meer vervoegingen van verhinderen

to shut off, to stop, to switch off, to turn off, to disable {ww.}
afzetten 
buiten werking stellen
stilzetten
stopzetten

I stop
you stop
we stop

ik zet af
jij zet af
wij zetten af
» meer vervoegingen van afzetten

to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
aanhouden 
keren
stilleggen
stilzetten
stoppen 
stuiten

I stop
you stop
we stop

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to shut off, to stop, to switch off, to turn off {ww.}
afzetten 
uitschakelen
uitzetten

I stop
you stop
we stop

ik zet af
jij zet af
wij zetten af
» meer vervoegingen van afzetten

to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven

I stop
you stop
we stop

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We thought that we wouldn't be able to stop him.

We dachten dat we hem niet zouden kunnen tegenhouden.

The doctor advised him to stop working too much.

De dokter adviseerde hem om niet meer teveel te werken.

I asked him to stop talking, but he still went on.

Ik vroeg hem om op te houden met praten maar hij bleef doorgaan.

I reported to him through an SMS that he had to stop his work as soon as possible.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.

I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.


Gerelateerd aan to stop

stop - discontinue - end - halt - lift - prorogue - quell - staunch - abate - abstract - restrain - detain - inhibit - keep - prevent