Vertaling van waste

Inhoud:

Engels
Nederlands
to waste, to squander {ww.}
verspillen
verkwisten
verdoen
opmaken
vermorsen
verklungelen

I waste
you waste
we waste

ik verspil
jij verspilt
wij verspillen
» meer vervoegingen van verspillen

In this way, we waste a lot of time.
Op deze manier verspillen we veel tijd.
I don't want to waste my time on this.
Ik wil hier mijn tijd niet aan verspillen.
to waste, to dissipate {ww.}
verkwisten

I waste
you waste
we waste

ik verkwist
jij verkwist
wij verkwisten
» meer vervoegingen van verkwisten

waste {zn.}
verkwisting [v]
verspilling [v]
refuse, rubbish, waste {zn.}
rommel
afval  [o]
schuim 
They looked at the rubbish, then they looked at each other.
Eerst zagen ze de rommel, vervolgens keken ze elkaar aan.
debris, rubbish, rubble, detritus, trash, waste {zn.}
afval  [o]
rommel
vuil
vuilnis
prullaria
rommelzooi
puin
Vuilnis [o]
They fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
In Singapore krijg je een boete als je afval op straat gooit.
garbage, refuse, rubbish, waste {zn.}
afval  [o]
uitschot
desert, waste, wasteland, wilderness {zn.}
woestijn 
wildernis [v]
woestenij [v]
One-third of the Earth's surface is desert.
Een derde van het aardoppervlak is woestijn.
dross, residue, waste, draff {zn.}
drap
droesem [m]
bezinksel  [o]
spoeling [v]
moer
dreary, gaunt, bare, barren, desert, deserted, desolate, stark, waste, lonesome {bn.}
doods
eenzaam
uitgestorven
verlaten
woest
clippings, cuttings, parings, refuse, rubbish, waste, windfall {zn.}
rommel
afval  [o]
vuil
to consume, to squander, to ware, to waste {ww.}
potverteren

they waste

zij potverteren
» meer vervoegingen van potverteren

to blow, to squander, to waste {ww.}
verspillen
verkwanselen
verkwisten
vermorsen
doordraaien

I waste
you waste
we waste

ik verspil
jij verspilt
wij verspillen
» meer vervoegingen van verspillen

to emaciate, to macerate, to waste {ww.}
vermageren

I waste
you waste
we waste

ik vermager
jij vermagert
wij vermageren
» meer vervoegingen van vermageren

to desolate, to devastate, to lay waste to, to ravage, to scourge, to waste {ww.}
brandschatten

I waste
you waste
we waste

ik brandschat
jij brandschat
wij brandschatten
» meer vervoegingen van brandschatten

to rot, to waste {ww.}
uitteren

I waste
you waste
we waste

ik teer uit
jij teert uit
wij teren uit
» meer vervoegingen van uitteren

to rot, to waste {ww.}
bederven

I waste
you waste
we waste

ik bederf
jij bederft
wij bederven
» meer vervoegingen van bederven

to consume, to squander, to ware, to waste {ww.}
blowen

I waste
you waste
we waste

ik blow
jij blowt
wij blowen
» meer vervoegingen van blowen

to consume, to squander, to ware, to waste {ww.}
verbrassen
opsouperen

I waste
you waste
we waste

ik verbras
jij verbrast
wij verbrassen
» meer vervoegingen van verbrassen

to rot, to waste {ww.}
vergooien

I waste
you waste
we waste

ik vergooi
jij vergooit
wij vergooien
» meer vervoegingen van vergooien


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Haste makes waste.

Haastige spoed is zelden goed.

Don't waste your breath.

Verspil je adem niet.

Don't waste your money.

Verspil je geld niet.

Don't waste my time.

Verspil mijn tijd niet.

What a waste of water!

Wat een waterverspilling!

Buy cheap and waste your money.

Goedkoop is duurkoop.

It is a sheer waste of time.

Het is gewoonweg tijdsverspilling.

That is a pure waste of time.

Het is gewoonweg tijdsverspilling.

I can't afford to waste a single yen.

Ik kan het me niet veroorloven om ook maar één yen te verspillen.

In this way, we waste a lot of time.

Op deze manier verspillen we veel tijd.

I don't want to waste my time on this.

Ik wil hier mijn tijd niet aan verspillen.

Don't waste your money by buying things you don't need.

Verspil je geld niet door dingen te kopen die je niet nodig hebt.


Gerelateerd aan waste

squander - dissipate - refuse - rubbish - debris - rubble - detritus - trash - garbage - desert - wasteland - wilderness - dross - residue - draffexhaust - pass - alter - bill - emaciate - decompose - smoke - blow - injure