Vertaling van waste

Inhoud:

Engels
Nederlands
to waste, to dissipate {ww.}
verkwisten

I waste
you waste
we waste

ik verkwist
jij verkwist
wij verkwisten
» meer vervoegingen van verkwisten

to waste, to squander {ww.}
verspillen
verkwisten
verdoen
opmaken
vermorsen
verklungelen

I waste
you waste
we waste

ik verspil
jij verspilt
wij verspillen
» meer vervoegingen van verspillen

In this way, we waste a lot of time.
Op deze manier verspillen we veel tijd.
I don't want to waste my time on this.
Ik wil hier mijn tijd niet aan verspillen.
waste {zn.}
verkwisting [v]
verspilling [v]
garbage, refuse, rubbish, waste {zn.}
afval  [o]
uitschot
debris, rubbish, rubble, detritus, trash, waste {zn.}
afval  [o]
rommel
vuil
vuilnis
prullaria
rommelzooi
puin
Vuilnis [o]
They looked at the rubbish, then they looked at each other.
Eerst zagen ze de rommel, vervolgens keken ze elkaar aan.
They fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
In Singapore krijg je een boete als je afval op straat gooit.
desert, waste, wasteland, wilderness {zn.}
woestijn 
wildernis [v]
woestenij [v]
One-third of the Earth's surface is desert.
Een derde van het aardoppervlak is woestijn.
refuse, rubbish, waste {zn.}
rommel
afval  [o]
schuim 
dross, residue, waste, draff {zn.}
drap
droesem [m]
bezinksel  [o]
spoeling [v]
moer
dreary, gaunt, bare, barren, desert, deserted, desolate, stark, waste, lonesome {bn.}
doods
eenzaam
uitgestorven
verlaten
woest
clippings, cuttings, parings, refuse, rubbish, waste, windfall {zn.}
rommel
afval  [o]
vuil

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Haste makes waste.

Haastige spoed is zelden goed.

Don't waste your breath.

Verspil je adem niet.

Don't waste your money.

Verspil je geld niet.

Don't waste my time.

Verspil mijn tijd niet.

What a waste of water!

Wat een waterverspilling!

Buy cheap and waste your money.

Goedkoop is duurkoop.

It is a sheer waste of time.

Het is gewoonweg tijdsverspilling.

That is a pure waste of time.

Het is gewoonweg tijdsverspilling.

I can't afford to waste a single yen.

Ik kan het me niet veroorloven om ook maar één yen te verspillen.

In this way, we waste a lot of time.

Op deze manier verspillen we veel tijd.

I don't want to waste my time on this.

Ik wil hier mijn tijd niet aan verspillen.

Don't waste your money by buying things you don't need.

Verspil je geld niet door dingen te kopen die je niet nodig hebt.


Gerelateerd aan waste

dissipate - squander - garbage - refuse - rubbish - debris - rubble - detritus - trash - desert - wasteland - wilderness - dross - residue - draff