Vertaling van verlopen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aflopen, eindigen, ophouden, uitgaan, uitlopen, uitraken, verlopen {ww.}
to finish 
to conclude 
to expire 
to end up
to end 
to come to an end

wij verlopen
jullie verlopen
zij verlopen

we finish
you finish
they finish
» meer vervoegingen van to finish

omkomen, overdrijven, overgaan, vergaan, verlopen, verstrijken {ww.}
to pass by
to pass through
to pass 

wij verlopen
jullie verlopen
zij verlopen

we pass
you pass
they pass
» meer vervoegingen van to pass

achteruitgaan, terrein verliezen, teruglopen, verlopen {ww.}
to regress
to retrogress
to fall back

wij verlopen
jullie verlopen
zij verlopen

we regress
you regress
they regress
» meer vervoegingen van to regress

gaan, lopen, van stapel lopen, verlopen, zich begeven {ww.}
to go 
to wend

wij verlopen
jullie verlopen
zij verlopen

we go
you go
they go
» meer vervoegingen van to go

We moeten gaan.
We must go.
Je moet gaan.
You have to go.
verlopen {ww.}
to taper off
verlopen, marcheren, gaan, lopen {ww.}
to go off
to go over
to come off
verlopen {ww.}
to drop off

wij verlopen

decadent, verlopen {bn.}
decadent
verjaard, verlopen {bn.}
expired
expireren, verlopen {ww.}
to run out
to expire

wij verlopen
jullie verlopen
zij verlopen

we expire
you expire
they expire
» meer vervoegingen van to expire

voorbijgaan, verglijden, verstrijken, vervlieden, omgaan, verlopen, vlieden {ww.}
to pass
to slip by
to slip away
to slide by
to lapse
to go by
to go along
to glide by
to elapse

wij verlopen
jullie verlopen
zij verlopen

we pass
you pass
they pass
» meer vervoegingen van to pass

Water kun je drinken, maar je kunt er ook aan voorbijgaan.
You can drink water, but you can also pass it.