Vertaling van vluchten

Inhoud:

Nederlands
Engels
vluchten {ww.}
to fly
to take flight
to flee

wij vluchten
jullie vluchten
zij vluchten

we fly
you fly
they fly
» meer vervoegingen van to fly

vluchten, spankeren, vlieden, weglopen, knijpen {ww.}
to fly
to take flight
to flee

wij vluchten
jullie vluchten
zij vluchten

we fly
you fly
they fly
» meer vervoegingen van to fly

drift [v], groep, hoop, kudde, schare, school, set, stel, troep, zwerm, vlucht (mv. vluchten) {zn.}
flock 
flight 
team 
group 
drove 
shoal 
suite
cluster
pack
set 
herd
heap 
collection 
bevy
Er is een zwart schaap in elke kudde.
There's a black sheep in every flock.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
These clouds look like a flock of white sheep.
spanwijdte, vleugelwijdte, vlucht (mv. vluchten), zeilbreedte {zn.}
span
wingspan
vlucht (mv. vluchten), zwerm {zn.}
swarm
mass 
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "…
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts…
vlucht (mv. vluchten) {zn.}
flight 
run 
vlucht (mv. vluchten) {zn.}
flying 
vliegtocht, vlucht (mv. vluchten) {zn.}
flight 
vliegreis [m] (de ~), vlucht [m] (de ~) {zn.}
flight
flying
Sorry, de vlucht is vol.
I'm sorry, the flight is full.
Er is een directe vlucht van Tokyo naar Londen.
There is a direct flight from Tokyo to London.
vlucht [m] (de ~) {zn.}
flight
vleugelbreedte, vleugelwijdte [v] (de ~), vlucht [m] (de ~), spanwijdte [v] (de ~) {zn.}
wingspread
vlucht (mv. vluchten) [m] (de ~) {zn.}
flight
trajectory
vlucht (mv. vluchten) [m] (de ~), wijk [m] (de ~) {zn.}
escape
flight


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wanneer ze in gevaar zijn, vluchten ze.

When they are in danger, they run away.

Veel vluchten werden geannuleerd als gevolg van de tyfoon.

Many flights were canceled because of the typhoon.


Gerelateerd aan vluchten

spankeren - vlieden - weglopen - knijpen - drift - groep - hoop - kudde - schare - school - set - stel - troep - zwerm - vluchtmijden - afnokken - reis - zwerm - wijdte - wijze - vertrek