Betekenis van:
cut back

Werkwoord

cut back
return in time

Synoniemen

Hyperoniemen

cut back
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
place restrictions on

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
de top van iets afhalen; koppen
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
takken korter maken
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
cultivate, tend, and cut back the growth of

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
besparen; bezuinigen op; bezuinigen
cut down on; make a reduction in

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

cut back
korter maken; korter maken; minder lang worden; korter maken
cut down on; make a reduction in

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord