Betekenis van:
pijler

pijler
Zelfstandig naamwoord
 • zuil, pilaar
"Dat zijn de pijlers waarop de brug komt te rusten."
pijler (de ~ | meervoud pijlers)
Zelfstandig naamwoord
 • zuil als ondersteuning v.e. brug, balk; ondersteunende pilaar
"de pijlers van een brug"
"de pijlers van [de economie]"

Synoniemen

Hyperoniemen

pijler
Zelfstandig naamwoord
 • datgene waarop iets berust

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De eerste pijler van dit plan behelst een grootschalige reorganisatie en vermindering van het aantal werknemers.
 2. Zorgen voor financiële duurzaamheid van de eerste pijler van het pensioenstelsel door gepaste parametrische hervormingen.
 3. tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem II (eerste pijler)
 4. tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem II (derde pijler)
 5. Een kopie van de informatie uit Pijler 3 (marktdiscipline) die de tegenpartij regelmatig moet bekendmaken in overeenstemming met de vereisten inzake marktdiscipline uit hoofde van Pijler 3 van Bazel II en de Richtlijn kapitaalvereisten.
 6. Deze regels worden uitgelegd door de rechtspraak van het EVA-Hof binnen de „EVA-pijler” en door het Europees Hof van Justitie en het Europees Gerecht van eerste aanleg binnen de „communautaire pijler”.
 7. In Frankrijk is het verplicht te voorzien in een bedrijfspensioenregeling („pijler 2”). De financiering geschiedt op basis van een omslagstelsel.
 8. Wat er in de DVK is gebeurd, heeft nogmaals het belang aangetoond van inspecties ter plaatse als cruciale pijler van de CTBT-verificatieregeling.
 9. Wat de markt voor motors voor autostoelen betreft, de tweede pijler van het diversificatieproject van Euromoteurs, zit nog geen enkele van de onderhandelingen in een vergevorderd stadium.
 10. De tweede pijler van het herstructureringsplan is een investeringsprogramma, dat is gericht op de vervanging van oude en verouderde uitrusting door nieuwe, moderne technologie.
 11. Opheffen van de voornaamste obstakels voor de ontwikkeling van de tweede pijler van het pensioenstelsel, met name financieren van de overgang van een solidariteitsstelsel naar een verplicht accumulatiestelsel.
 12. UNMIK bestaat uit vier afdelingen („pijlers”) en de Europese Unie financiert de vierde pijler, die voor de economische wederopbouw en ontwikkeling verantwoordelijk is.
 13. De netwerkvereisten voor de ontwikkeling van SIS II zijn vastgesteld in Beschikking 2007/170/EG van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem II (eerste pijler) [3] en Besluit 2007/171/EG van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem II (derde pijler) [4].
 14. Effectieve ontvlechting door middel van de onafhankelijke transmissiebeheerder moet berusten op een pijler met organisatorische maatregelen en maatregelen inzake het bestuur van transmissiesysteembeheerders en op een pijler met maatregelen op het gebied van investeringen, de aansluiting van nieuwe productiecapaciteiten op het net en marktintegratie door middel van regionale samenwerking.
 15. UNMIK en met name haar pijler IV heeft belangrijke voortgang geboekt bij de totstandbrenging van een institutioneel, rechts- en beleidskader dat bevorderlijk is voor het ontstaan van een gezonde economie op basis van marktbeginselen.