Betekenis van:
schenken

schenken
Werkwoord
 • (de genoemde drank) serveren
"thee/koffie schenken"
"sterke dranken schenken"

Hyperoniemen

schenken
Werkwoord
 • uitgieten
"de glazen, de kopjes vol, halfvol schenken"
"melk in de vaten schenken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

schenken
Werkwoord
 • geven, cadeau doen; doneren
"Zij schonken hem een een stuk land."
schenken
Werkwoord
 • in een ander vat laten vloeien, overgieten
"De wijn werd in de glazen geschonken."
schenken
Werkwoord
 • aan iem. doen toekomen zonder tegenprestatie te verlangen
"iemand een horloge schenken"
"aandacht/vergiffenis/vertrouwen schenken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. bijzondere aandacht schenken aan de bescherming van vogels en zoogdieren.
 2. Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht schenken aan:
 3. Kredietinstellingen waaraan reeds vergunning is verleend, moeten de bevoegde autoriteiten in dat opzicht eveneens voldoening schenken.
 4. Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht schenken aan:
 5. bijzondere aandacht schenken aan de bescherming van vogels, zoogdieren en waterorganismen.
 6. Bij deze algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht schenken aan:
 7. Bij de algemene evaluatie moeten de lidstaten bijzondere aandacht schenken aan:
 8. Zonder andere gebieden uit te sluiten, schenken de partijen bijzondere aandacht aan de volgende activiteiten:
 9. bijzondere aandacht te schenken aan de budgettaire houdbaarheid van hun openbare financiën met volledige inachtneming van het stabiliteits- en groeipact;
 10. bijzondere aandacht te schenken aan factoren die gevolgen hebben voor de regionale dimensie van het vredesproces in het Midden-Oosten;
 11. bijzondere aandacht te schenken aan factoren die gevolgen hebben voor de regionale dimensie van het vredesproces in het Midden-Oosten;
 12. bijzondere aandacht schenken aan de bescherming van vogels, zoogdieren, waterorganismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen.
 13. Bij de indiening van projecten in het kader van andere communautaire financiële instrumenten dienen de lidstaten bijzondere aandacht te schenken aan projecten die van Europees belang zijn verklaard.
 14. Tijdens de beoordeling moet de examinator in het bijzonder aandacht schenken aan het feit of de kandidaat defensief en sociaal rijgedrag vertoont.
 15. De autoriteiten van de lidstaten moeten bij de controle van met verklaringen van CTF's gestaafde aanvragen voor uitvoerrestituties bijzondere aandacht schenken aan de volgende aspecten van de certificering: