Betekenis van:
uitwerken

uitwerken
Werkwoord
 • zijn volle werking, effect hebben
"de ruggenprik is uitgewerkt"

Hyperoniemen

uitwerken
Werkwoord
 • in bijzonderheden bewerken
"een plan/voorstel uitwerken"
"een idee verder uitwerken"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitwerken
Werkwoord
 • door snijden vormen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Uitwerken van gegevens
 2. Uitwerken van dienstverleningscontracten
 3. Zij kunnen eventueel geïntegreerde benaderingen uitwerken.
 4. Uitwerken en uitvoeren van een strategie voor multimodaal vervoer.
 5. wanneer de Commissie en de internationale organisatie een gezamenlijk project of programma uitwerken,
 6. De betrokken Raadsgroep zal een model voor deze statistieken uitwerken, zodat deze kunnen worden vergeleken.
 7. wanneer de Commissie en de internationale organisatie een gezamenlijk project of programma uitwerken,
 8. De Commissie kan in samenwerking met de lidstaten een gemeenschappelijk model voor deze verslagen uitwerken
 9. studies, onderzoeken, modellering en het uitwerken van scenario's met het oog op:
 10. anticiperen, mogelijke problemen opmerken en strategieën uitwerken om deze aan te pakken,
 11. De exploitant en de Commissie kunnen rapporteringsregelingen uitwerken naar gelang van het concrete geval.
 12. het uitwerken van een structuur voor de financiering van BONUS-projecten;
 13. Uitwerken van een strategie voor de middellange termijn ter verbetering van de handhaving van deze rechten.
 14. Verder uitwerken en ten uitvoer leggen van het gezamenlijke strategische kader voor gemeenschappen en terugkeer. Uitwerken van mechanismen op gemeentelijk niveau om de duurzame integratie van terugkerenden en bestaande minderheidsgemeenschappen te bevorderen.
 15. het uitwerken van een geschikte governancestructuur voor het beheer van BONUS in alle fasen van het project;