Vertaling van Channel

Inhoud:

Engels
Nederlands
Channel, English Channel, english channel {zn.}
Het Kanaal [o]
Kanaal [o] (het ~)
channel, fairway {zn.}
zeegat  [o]
kil 
vaargeul
geul
channel {zn.}
stuur [o]
leidsel
leiding  [v]
strait, channel, straits {zn.}
zeeëngte
zeestraat 
nauw 
straat  [v]
kanaal  [o]
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
voeren 
geleiden

I channel
you channel
we channel

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
canal, channel {zn.}
wijk 
kanaal  [o]
vaart
gracht
bed, watercourse, channel {zn.}
stroombedding [v]
bedding  [v]
to channel, to channelise, to channelize, to transfer, to transmit, to transport {ww.}
geleiden

I channel
you channel
we channel

ik geleid
jij geleidt
wij geleiden
» meer vervoegingen van geleiden

to channel, to channelise, to channelize, to transfer, to transmit, to transport {ww.}
overdragen

I channel
you channel
we channel

ik draag over
jij draagt over
wij dragen over
» meer vervoegingen van overdragen

to channel, to channelise, to channelize, to transfer, to transmit, to transport {ww.}
overbrengen

I channel
you channel
we channel

ik overbreng
jij overbrengt
wij overbrengen
» meer vervoegingen van overbrengenGerelateerd aan Channel

English Channel - english channel - channel - fairway - strait - straits - conduct - guide - lead - wage - bring - drive - canal - bed - watercoursechannel - give