Vertaling van bringing up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bring, to fetch {ww.}
brengen 
aanbrengen 
bezorgen 
aandragen 
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
I'll bring one more towel.
Ik zal nog een handdoek brengen.
to bring, to convey, to supply {ww.}
toevoeren
aanvoeren
to bring {ww.}
binnenlaten
binnenhalen
to fetch, to get, to pick up, to bring {ww.}
halen
gaan halen
She asked her husband to go and fetch some milk.
Ze vroeg haar man om melk te gaan halen.
Go and fetch Tom.
Ga Tom halen.
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
voeren 
geleiden
Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to send for, to get, to bring, to fetch {ww.}
halen
ontbieden
laten komen
betrekken 
Go get coffee.
Ga koffie halen.
She wants to get a driver's license.
Ze wou een rijbewijs halen.
breeding, bringing up, fosterage, fostering, nurture, raising, rearing, upbringing {zn.}
opvoeding [v] (de ~)
In Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.
In Thailand is de opvoeding van de kinderen niet de verantwoordelijkheid van de vader; het is geheel aan de moeder.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

In Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.

In Thailand is de opvoeding van de kinderen niet de verantwoordelijkheid van de vader; het is geheel aan de moeder.

It seemed the quarrel would finally be talked out, when Mark added fuel to the fire by bringing up the question of who was guilty.

Het leek erop dat de ruzie eindelijk uitgepraat zou worden, toen Mark olie op het vuur gooide door te beginnen over de vraag wie de schuldige was.


Gerelateerd aan bringing up

bring - fetch - convey - supply - get - pick up - conduct - guide - lead - channel - wage - drive - send for - breeding - fosteragedevelopment