Vertaling van feel .

Inhoud:

Engels
Nederlands
to feel, to sense {ww.}
voelen 
gewaarworden
aanvoelen
gevoelen

I feel
you feel
we feel

ik voel
jij voelt
wij voelen
» meer vervoegingen van voelen

If you take medicine, you will feel better.
Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
to feel, to grope {ww.}
aftasten

I feel
you feel
we feel

ik tast af
jij tast af
wij tasten af
» meer vervoegingen van aftasten

to feel, to grope, to finger, to touch {ww.}
voelen 
tasten 
betasten 
bevoelen

I feel
you feel
we feel

ik voel
jij voelt
wij voelen
» meer vervoegingen van voelen

I don't know what to say to make you feel better.
Ik weet niet wat te zeggen opdat je je beter zou voelen.
to feel {ww.}
zich voelen
feel, feeling, sensation, sense {zn.}
gevoel 
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
vinden 
van mening zijn 

I feel
you feel
we feel

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
We think Venice a fascinating city.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I feel good today.

Vandaag gaat het mij goed.

I feel flattered.

Ik voel me gevleid.

Don't you feel cold?

Hebt ge het niet koud?

I feel relieved.

Ik voel mij opgelucht.

I feel better today.

Ik voel me beter vandaag.

How do you feel?

Hoe voel je je?

I feel guilty.

Ik voel me schuldig.

I feel cold.

Ik heb het koud.

I feel for you.

Ik heb met je te doen.

I feel tired.

Ik voel me moe.

Do you feel sick?

Voel je je ziek?

Tom doesn't feel like eating.

Tom heeft geen zin in eten.

I feel sorry for her.

Ik heb medelijden met haar.

I feel much better already.

Ik voel mij al veel beter.

I understand how you feel.

Ik begrijp hoe je je voelt.


Gerelateerd aan feel .

feel - sense - grope - finger - touch - feeling - sensation - deem - opine - think - account - hold - reckon - see