Vertaling van film

Inhoud:

Engels
Nederlands
to film, to shoot {ww.}
opnemen 
verfilmen
filmen

I film
you film
we film

ik neem op
jij neemt op
wij nemen op
» meer vervoegingen van opnemen

film, motion picture, movie {zn.}
film  [m]
rolprent
His new movie is disappointing.
Zijn nieuwe film is teleurstellend.
Tom's favorite movie is Dumbo.
Toms favoriete film is Dumbo.
film {zn.}
film  [m]
fotorolletje [o]
The film lasted 2 hours.
De film duurde twee uur.
Did you enjoy the film?
Vond je de film leuk?
to film, to shoot, to take {ww.}
verfilmen

I film
you film
we film

ik verfilm
jij verfilmt
wij verfilmen
» meer vervoegingen van verfilmen

to film, to shoot, to take {ww.}
filmen
draaien

I film
you film
we film

ik film
jij filmt
wij filmen
» meer vervoegingen van filmen

film {zn.}
vel [o] (het ~)
film, photographic film {zn.}
film [m] (de ~)
fotorolletje
filmstrook
filmrolletje
I want to watch the film.
Ik wil de film zien.
I have seen the film before.
Ik heb de film al eens gezien.
film, flick, motion picture, motion-picture show, movie, moving picture, moving-picture show, pic, picture, picture show {zn.}
filmvoorstelling
bioscoopvoorstelling
film [m] (de ~)
film, flick, motion picture, motion-picture show, movie, moving picture, moving-picture show, pic, picture, picture show {zn.}
film [m] (de ~)
rolprent [m] (de ~)
film, flick, motion picture, motion-picture show, movie, moving picture, moving-picture show, pic, picture, picture show {zn.}
schildering
afschildering
film {zn.}
vlies [o] (het ~)
celluloid, cinema, film {zn.}
celluloid [o] (het ~)
celluloid, cinema, film {zn.}
bioscoopfilm [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The film lasted 2 hours.

De film duurde twee uur.

Did you enjoy the film?

Vond je de film leuk?

I have seen the film before.

Ik heb de film al eens gezien.

I want to watch the film.

Ik wil de film zien.

Steven Spielberg is a film director.

Steven Spielberg is een filmregiseur.

I'm going to see a horror film.

Ik ga een horrorfilm kijken.

Do you really want to see a French film?

Wil je echt een Franse film kijken?

When does the film end?

Hoe laat eindigt de film?

Even Dwarfs Started Small is a 1970 film by German director Werner Herzog.

"Auch Zwerge haben klein angefangen" is een film van de Duitse regisseur Werner Herzog uit 1970.

That was the most interesting film that we had ever seen.

Het was de interessantste film die wij ooit gezien hadden.

I’d certainly like to go and watch a film, but I’m not sure if I have time.

Ik heb wel zin om een film te gaan kijken, maar ik weet niet zeker of ik tijd heb.