Vertaling van go back

Inhoud:

Engels
Nederlands
to go back, to return {ww.}
teruggaan
weer gaan
terugtrekken
teruglopen 
terugkeren 
Let's go back.
Laten we teruggaan.
to go back, to go backwards {ww.}
achteruitgaan
to back {ww.}
achteruitrijden

I back
you back
we back

ik rijd achteruit
jij rijdt achteruit
wij rijden achteruit
» meer vervoegingen van achteruitrijden

to decline, to fall off, to go back {ww.}
verslechteren
achteruitgaan
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
bekleden 
overtrekken

I back
you back
we back

ik bekleed
jij bekleedt
wij bekleden
» meer vervoegingen van bekleden

to protect, to cover, to back {ww.}
behoeden
beschermen 

I back
you back
we back

ik behoed
jij behoedt
wij behoeden
» meer vervoegingen van behoeden

to go back, to recover, to recuperate {ww.}
terugkomen
rehabiliteren
to go back, to recover, to recuperate {ww.}
opkrabbelen
to date back, to date from, to go back {ww.}
teruggaan
dateren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's go back.

Laten we teruggaan.

Go back home.

Ga terug naar huis.

She dared to never go back there.

Ze durfde op geen enkele manier terug naar daar gaan.

When do you go back to Japan?

Wanneer gaat u terug naar Japan?

I wish I could go back in time.

Ik wou dat ik terug in de tijd kon gaan.

No. I'm sorry, I've got to go back early.

Nee. Ik moet helaas weer vroeg terug.


Gerelateerd aan go back

return - go backwards - back - decline - fall off - lean - support - sustain - bolster - buttress - prop - underpin - rest - back up - countenanceconvalesce - arise