Vertaling van return

Inhoud:

Engels
Nederlands
return, tax return {zn.}
belastingaangifte [v]
return {zn.}
wederkeer
terugkeer
terugkomst
wederkomst
to give back, to return, to restore, to yield, to render {ww.}
teruggeven 
vergelden
reproduceren
hergeven
weergeven

I return
you return
we return

ik geef terug
jij geeft terug
wij geven terug
» meer vervoegingen van teruggeven

I will return the book as soon as I can.
Ik zal het boek teruggeven zodra ik kan.
to come back, to return {ww.}
terugkomen
terugkeren 
wederkomen
wederkeren
weeromkomen

I return
you return
we return

ik kom terug
jij komt terug
wij komen terug
» meer vervoegingen van terugkomen

I think he will never come back.
Ik denk dat hij nooit meer zal terugkomen.
You are to stay here until we come back.
Je moet hier blijven totdat we terugkomen.
to go back, to return {ww.}
teruggaan
terugtrekken
terugkeren 
teruglopen 
weer gaan

I return
you return
we return

ik ga terug
jij gaat terug
wij gaan terug
» meer vervoegingen van teruggaan

Let's go back.
Laten we teruggaan.
income, return, revenue, yield, allowance, annuity {zn.}
rente
income, proceeds, return, revenue, takings {zn.}
inkomen 
opbrengst
ontvangst
verdienste
A secure income is an important thing for me.
Een vast inkomen is een belangrijk iets voor mij.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

When do you return home?

Wanneer kom je terug naar huis?

Bill will return next week.

Bill komt volgende week terug.

I have to return this book today.

Ik moet dit boek vandaag terugbrengen.

I will have left when you return.

Ik zal reeds vertrokken zijn wanneer jij terug komt.

I'll stay here until you return.

Ik blijf hier tot je terugkomt

I have to return this book to the library today.

Ik moet dit boek vandaag terugbrengen naar de bibliotheek.

You may go on condition that you return by five.

Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.

I will return the book as soon as I can.

Ik zal het boek teruggeven zodra ik kan.

I have to return this book to the library.

Ik moet dit boek naar de bibliotheek terugbrengen.

It was because he was injured that he decided to return to America.

Het was omdat hij gewond was dat hij besloot terug te keren naar Amerika.

"Do friends sleep with friends and then murder them?" Dima asked in return.

"Slapen vrienden met hun vrienden en vermoorden ze daarna?" vroeg Dima terug.


Gerelateerd aan return

tax return - give back - restore - yield - render - come back - go back - income - revenue - allowance - annuity - proceeds - takings