Vertaling van hand over

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hand, to hand over {ww.}
overhandigen
ter hand stellen
aanreiken 

I hand
you hand
we hand

ik overhandig
jij overhandigt
wij overhandigen
» meer vervoegingen van overhandigen

to convey, to hand, to hand over, to pass, to assign, to deliver, to transmit, to transfer {ww.}
aangeven 
toereiken
overgeven 
overbrengen
afdragen 
aanreiken 

I hand
you hand
we hand

ik geef aan
jij geeft aan
wij geven aan
» meer vervoegingen van aangeven

Excuse me, could you pass me the sugar?
Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
to deliver, to fork out, to fork over, to fork up, to hand over, to render, to turn in {ww.}
uitleveren
to deliver, to fork out, to fork over, to fork up, to hand over, to render, to turn in {ww.}
opleveren
to deliver, to fork out, to fork over, to fork up, to hand over, to render, to turn in {ww.}
overhandigen
to deliver, to fork out, to fork over, to fork up, to hand over, to render, to turn in {ww.}
uitleveren
to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
doorgeven

I hand
you hand
we hand

ik geef door
jij geeft door
wij geven door
» meer vervoegingen van doorgeven

Since I will see him tomorrow, I can give him a message if you want.
Gezien ik hem morgen zal zien kan ik hem een boodschap doorgeven, als je dat wilt.
to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
overleveren

I hand
you hand
we hand

ik lever over
jij levert over
wij leveren over
» meer vervoegingen van overleveren

to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
opbrengen
afdragen

I hand
you hand
we hand

ik breng op
jij brengt op
wij brengen op
» meer vervoegingen van opbrengen

to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
aanreiken
aangeven
toesteken

I hand
you hand
we hand

ik reik aan
jij reikt aan
wij reiken aan
» meer vervoegingen van aanreikenGerelateerd aan hand over

hand - convey - pass - assign - deliver - transmit - transfer - fork out - fork over - fork up - render - turn in - give - pass on - reachdeliver - give - pay