Vertaling van leading

Inhoud:

Engels
Nederlands
leading {bn.}
gids-
leidend
leading {bn.}
leidend
toonaangevend
toongevend
leading, prima, star, starring, stellar {bn.}
stellair
leading, preeminent {bn.}
uiterst
opperst
ultiem
to precede, to head, to lead {ww.}
voorlopen
voorafgaan
voorgaan
vooropgaan
to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
de weg wijzen
geleiden
rondleiden
All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
geleiden
voeren 
Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
to get, to lead {ww.}
brengen 
voorleiden
He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
richten 
dirigeren
mennen
sturen
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
leadership, leading {zn.}
leiding [v] (de ~)
bestiering
regie [v] (de ~)
leadership, leading {zn.}
interlinie [v] (de ~)
regelafstand [m] (de ~)

Gerelateerd aan leading

prima - star - starring - stellar - preeminent - precede - head - lead - conduct - direct - guide - drive - show the way - channel - wageremoved - activity - gap