Vertaling van leading

Inhoud:

Engels
Nederlands
leading {bn.}
gids-
leidend
leading {bn.}
leidend
toonaangevend
toongevend
leading, prima, star, starring, stellar {bn.}
stellair
to get, to lead {ww.}
brengen 
voorleiden
He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
sturen
richten 
mennen
dirigeren
Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
voeren 
geleiden
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
to precede, to head, to lead {ww.}
vooropgaan
voorgaan
voorlopen
voorafgaan
to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
rondleiden
geleiden
de weg wijzen
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Too much stress can lead to physical disease.
Teveel stress kan tot een handicap leiden.
leadership, leading {zn.}
bestiering
regie [v] (de ~)
leiding [v] (de ~)
leadership, leading {zn.}
regelafstand [m] (de ~)
interlinie [v] (de ~)


Gerelateerd aan leading

prima - star - starring - stellar - get - lead - direct - guide - manage - steer - conduct - drive - head - refer - channelactivity - gap