Vertaling van on no account

Inhoud:

Engels
Nederlands
not at all, on no account {bw.}
allesbehalve 
helemaal niet
op geen stukken na
by no means, in no way, not at all, on no account, not a whit {bw.}
geenszins
in geen geval
op geen enkele wijze
definitely not, on no account {bw.}
beslist niet
in het minst niet
vooral niet
to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
uitrekenen
calculeren 

I account
you account
we account

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I account
you account
we account

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
vinden 
geloven
achten 
van mening zijn 

I account
you account
we account

ik vind
jij vindt
wij vinden
» meer vervoegingen van vinden

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
We think Venice a fascinating city.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
uitleggen 
verklaren 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden

I account
you account
we account

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to consider, to account {ww.}
aanmerken als
to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
menen
houden voor

I account
you account
we account

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

It's hard to believe.
Het is moeilijk te geloven.
I can hardly believe it.
Ik kan het moeilijk geloven.

Gerelateerd aan on no account

not at all - by no means - in no way - not a whit - definitely not - calculate - count - figure - work out - account - number - reckon - tally - add up - consider