Vertaling van ordering

Inhoud:

Engels
Nederlands
to arrange, to put in order, to tidy, to categorize, to collate, to order, to sort {ww.}
inrichten
schikken 
regelen 
opruimen
ruimen 
terechtbrengen
to be in command, to command, to order {ww.}
commanderen
aanvoeren
bevelen
het bevel voeren
to book, to order, to procure {ww.}
aanvragen 
bestellen 

I am ordering

to command, to order, to tell, to dictate {ww.}
verordenen
gelasten 
bevelen
sommeren
voorschrijven
order, ordering, ordination {zn.}
orde [m] (de ~)
Everything's in order here.
Hier is alles in orde.
I want you to put the room in order quickly.
Ik wens dat ge de kamer vlug in orde brengt.
order, ordering {zn.}
moeilijkheidsgraad [m] (de ~)
order, ordering, ordination {zn.}
regelmaat
order, ordering, ordination {zn.}
volgorde [m] (de ~)
The files are in proper order.
De bestanden staan in de juiste volgorde.
Put the words in alphabetical order.
Zet de woorden op alfabetische volgorde.
order, ordering {zn.}
classificatie

Gerelateerd aan ordering

arrange - put in order - tidy - categorize - collate - order - sort - be in command - command - book - procure - tell - dictate - ordinationarrangement - degree - order - division