Vertaling van ordering

Inhoud:

Engels
Nederlands
to arrange, to put in order, to tidy, to categorize, to collate, to order, to sort {ww.}
terechtbrengen
schikken 
opruimen
ruimen 
regelen 
inrichten
to command, to order, to tell, to dictate {ww.}
voorschrijven
verordenen
gelasten 
sommeren
bevelen
to book, to order, to procure {ww.}
aanvragen 
bestellen 

I am ordering

to be in command, to command, to order {ww.}
aanvoeren
bevelen
commanderen
het bevel voeren

I am ordering

order, ordering {zn.}
classificatie
order, ordering, ordination {zn.}
regelmaat
order, ordering, ordination {zn.}
volgorde [m] (de ~)
The files are in proper order.
De bestanden staan in de juiste volgorde.
Put the words in alphabetical order.
Zet de woorden op alfabetische volgorde.
order, ordering, ordination {zn.}
orde [m] (de ~)
Everything's in order here.
Hier is alles in orde.
I want you to put the room in order quickly.
Ik wens dat ge de kamer vlug in orde brengt.
order, ordering {zn.}
moeilijkheidsgraad [m] (de ~)
to govern, to order, to regularise, to regularize, to regulate {ww.}
regelen

I am ordering

to dictate, to order, to prescribe {ww.}
recepteren

I am ordering

to grade, to order, to place, to range, to rank, to rate {ww.}
inschalen

I am ordering

to dictate, to order, to prescribe {ww.}
dicteren

I am ordering

to arrange, to order, to put, to set up {ww.}
ordenen
rangschikken
structureren
schikken

I am ordering

to govern, to order, to regularise, to regularize, to regulate {ww.}
reglementeren

I am ordering

to govern, to order, to regularise, to regularize, to regulate {ww.}
regulariseren

I am ordering

to grade, to order, to place, to range, to rank, to rate {ww.}
plaatsen

I am ordering

to order {ww.}
aanvragen

I am ordering

to order {ww.}
bestellen

I am ordering

to dictate, to order, to prescribe {ww.}
decreteren
verordineren
verordenen
to consecrate, to ordain, to order, to ordinate {ww.}
ordineren

I am ordering


Gerelateerd aan ordering

arrange - put in order - tidy - categorize - collate - order - sort - command - tell - dictate - book - procure - be in command - ordination - governdivision - arrangement - order - degree - determine - fix - assort - say - lay - alter - govern - bespeak - bless