Vertaling van out or keeping

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
weghouden
onthouden
onttrekken
afhouden
to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 
Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan
to keep, to rescue, to save {ww.}
redden 
bergen 
behouden 
He came to my rescue.
Hij kwam mij redden.
Only peace can save the world.
Enkel vrede kan de wereld redden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden
Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden
Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Keep to the right.
Rechts houden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 
Let's keep it.
Laten we het houden.
Try to keep it down.
Probeer het stil te houden.
to breed, to keep, to raise, to rear, to farm {ww.}
opfokken
fokken
to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

I am keeping

to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
naleven
uitvoeren 
verrichten
vervullen
voltrekken

I am keeping

to record, to register, to enrol, to keep {ww.}
aantekenen 
boeken
registreren
vastleggen

I am keeping

to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven

I am keeping

to keep, to stand firm, to behave {ww.}
standhouden
zich gedragen
zich handhaven
zich houden

I am keeping

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
behouden
bewaren
handhaven
blijven 

I am keeping

inappropriate, incompatible, out or keeping, unfitting {bn.}
misstaan

Gerelateerd aan out or keeping

abstract - restrain - detain - inhibit - keep - prevent - stop - withhold - guard - look after - watch over - preserve - safeguard - watch - mindkeep - go - work - bear on - belong