Vertaling van put in

Inhoud:

Engels
Nederlands
to deploy, to put in {ww.}
inzetten
to enter, to insert, to put in, to input, to sheathe {ww.}
indoen
steken
insteken
to insert, to put away, to put in, to stow, to enclose, to introduce {ww.}
indoen
inleggen
inzetten
to hive away, to lay in, to put in, to salt away, to stack away, to stash away, to store {ww.}
sprokkelen
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
inplakken
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
inleggen
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
inzetten
vatten
to come in, to inject, to interject, to interpose, to put in, to throw in {ww.}
inwerpen
to hive away, to lay in, to put in, to salt away, to stack away, to stash away, to store {ww.}
hamsteren
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
invoegen
inlassen
interpoleren
inweven
to hive away, to lay in, to put in, to salt away, to stack away, to stash away, to store {ww.}
opslaan
stockeren
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
insteken
doorsteken
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
instoppen
to instal, to install, to put in, to set up {ww.}
installeren
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
inleggen
inschakelen
charteren
inspannen
inzetten
to hive away, to lay in, to put in, to salt away, to stack away, to stash away, to store {ww.}
instuwen
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
doorsteken
to barge in, to break in, to butt in, to chime in, to chisel in, to cut in, to put in {ww.}
binnenstuiven
binnenstormen
to barge in, to break in, to butt in, to chime in, to chisel in, to cut in, to put in {ww.}
binnenvallen
to enclose, to inclose, to insert, to introduce, to put in, to stick in {ww.}
inbrengen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The city was put in lockdown.

De stad werd afgesloten en vergrendeld.

Don't you want to put in another disc? We've been listening to this one for two hours.

Zou je eens niet een andere plaat willen opzetten? We luisteren al gedurende twee uren naar deze hier.


Gerelateerd aan put in

deploy - enter - insert - input - sheathe - put away - stow - enclose - introduce - hive away - lay in - salt away - stack away - stash away - storeaccumulate - enclose - glue - place down - throw - stock - add - archive - lay - fix - apply - impel - displace - go - encroach upon