Vertaling van sending

Inhoud:

Engels
Nederlands
sending {zn.}
verzending [v] (de ~)
sending {zn.}
zending [v] (de ~)
toezending [v] (de ~)
to send, to transmit, to remit, to submit {ww.}
sturen
zenden
opsturen
verzenden
opzenden
doen toekomen
Please send us more information.
Gelieve ons meer informatie te zenden.
Can you send that by email?
Kun je dat per e-mail sturen?
to dismiss, to turn away, to deport, to send, to send off {ww.}
afzenden 
uitsturen
versturen
verzenden
wegsturen 
wegzenden

I am sending

to direct, to send {ww.}
afsturen

I am sending

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
omroepen

I am sending

to get off, to send, to send off {ww.}
insturen

I am sending

to send, to ship, to transport {ww.}
embarkeren
inschepen

I am sending

to place, to post, to send, to station {ww.}
detacheren

I am sending

to send, to ship, to transport {ww.}
aanmonsteren

I am sending

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
rondstralen
uitzenden

I am sending

to place, to post, to send, to station {ww.}
posteren

I am sending

to direct, to send {ww.}
sturen

I am sending

to place, to post, to send, to station {ww.}
liggen

I am sending

to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
doorseinen

I am sending

to direct, to send {ww.}
toesturen
toezenden
to air, to beam, to broadcast, to send, to transmit {ww.}
uitzenden
to get off, to send, to send off {ww.}
uitwuiven
uitzwaaien
to get off, to send, to send off {ww.}
opsturen
wegsturen
verzenden
expediëren
afzenden
versturen
I told them to send me another ticket.
Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.
to send, to send out {ww.}
zenden
to mail, to post, to send {ww.}
mailen

I am sendingGerelateerd aan sending

send - transmit - remit - submit - dismiss - turn away - deport - send off - direct - air - beam - broadcast - get off - ship - transportconveyance - act - direct - exclaim - conduct - billet - recruit - get off - broadcast - stand - work - abide - communicate - beckon - carry