Vertaling van shew

Inhoud:

Engels
Nederlands
presentation, intro, introduction, rendition, show {zn.}
aanbieding  [v]
presentatie  [v]
uitvoering  [v]
voorstelling  [v]
optreden 
show, spectacle, display, displaying, performance {zn.}
vertoning [v]
kijkspel
schouwspel
spektakel
to show, to indicate, to point out, to demonstrate, to display, to manifest {ww.}
laten zien
tentoonspreiden
tonen
vertonen
wijzen 
uitwijzen
to demonstrate, to manifest, to show {ww.}
laten blijken
manifesteren
distraction, diversion, recreation, show, amusement, divertissement {zn.}
afleiding  [v]
verstrooiing [v]
verzetje [o]
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
uitwijzen
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
bewijzen
hardmaken
aantonen
staven
Can you prove it?
Kunt u dat bewijzen?
She is trying to prove the existence of ghosts.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
waarmaken
to show {ww.}
vertonen
to show {ww.}
tonen
show {zn.}
show [m] (de ~)
The audience were excited by the show.
Het publiek was enthousiast over de show.
to evince, to express, to show {ww.}
betonen
bewijzen
betuigen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
aanwijzen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
spreken
to evince, to express, to show {ww.}
rondleiden
to depict, to picture, to render, to show {ww.}
afschilderen
to show {ww.}
tentoonspreiden
getuigen
tonen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
attenderen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
display, show {zn.}
baltsgedrag
to evince, to express, to show {ww.}
uiten
to read, to record, to register, to show {ww.}
inspreken
show {zn.}
betoon
to demo, to demonstrate, to exhibit, to present, to show {ww.}
exposeren
tentoonstellen
to read, to record, to register, to show {ww.}
patenteren
show {zn.}
voorstelling [v] (de ~)
performance [m] (de ~)
vertoning [v] (de ~)