Vertaling van shew

Inhoud:

Engels
Nederlands
presentation, intro, introduction, rendition, show {zn.}
aanbieding  [v]
presentatie  [v]
uitvoering  [v]
voorstelling  [v]
optreden 
show, spectacle, display, displaying, performance {zn.}
spektakel
kijkspel
schouwspel
vertoning [v]
It’s a spectacle you won't forget.
Het is een spektakel dat je wil vergeten.
to show, to indicate, to point out, to demonstrate, to display, to manifest {ww.}
laten zien
tentoonspreiden
tonen
vertonen
wijzen 
uitwijzen
to demonstrate, to manifest, to show {ww.}
laten blijken
manifesteren
distraction, diversion, recreation, show, amusement, divertissement {zn.}
afleiding  [v]
verstrooiing [v]
verzetje [o]
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
bewijzen
hardmaken
aantonen
staven
Can you prove it?
Kunt u dat bewijzen?
She is trying to prove the existence of ghosts.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
uitwijzen
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
waarmaken
to show {ww.}
tentoonspreiden
getuigen
tonen
to read, to record, to register, to show {ww.}
inspreken
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
show {zn.}
voorstelling [v] (de ~)
performance [m] (de ~)
vertoning [v] (de ~)
display, show {zn.}
baltsgedrag
to show {ww.}
tonen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
aanwijzen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
spreken
to evince, to express, to show {ww.}
rondleiden
to depict, to picture, to render, to show {ww.}
afschilderen
to read, to record, to register, to show {ww.}
patenteren
show {zn.}
show [m] (de ~)
to evince, to express, to show {ww.}
betuigen
betonen
bewijzen
to demo, to demonstrate, to exhibit, to present, to show {ww.}
exposeren
tentoonstellen
to show {ww.}
vertonen
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
attenderen
Could you show me the way to the port?
Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
to evince, to express, to show {ww.}
uiten
show {zn.}
betoon