Vertaling van gehouden

Inhoud:

Nederlands
Engels
gehouden, verschuldigd, voorgeschreven, verplicht {bn.}
bound
houden, bijhouden, vasthouden {ww.}
to hang onto
to hold 
to retain 
to keep 
to maintain 
to have

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have held
you have held
he/she/it has held
» meer vervoegingen van to hold

bevatten, houden, inhouden, vervatten {ww.}
to hold 
to contain 
to admit 

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have held
you have held
he/she/it has held
» meer vervoegingen van to hold

Zuur reageert op dingen die metaal bevatten.
Acid acts on things which contain metal.
Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
That box is too small to hold all these things.
beleggen, houden, teweegbrengen, uitschrijven {ww.}
to cause 
to cause to take place
to hold 
to organize
to provoke
to stage 

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have caused
you have caused
he/she/it has caused
» meer vervoegingen van to cause

houden, blijven {ww.}
to keep 
to hold
to maintain

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have kept
you have kept
he/she/it has kept
» meer vervoegingen van to keep

houden {ww.}
to keep

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have kept
you have kept
he/she/it has kept
» meer vervoegingen van to keep

behouden, bewaren, houden {ww.}
to hold on
to keep

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have kept
you have kept
he/she/it has kept
» meer vervoegingen van to keep

geven, hechten, houden {ww.}
to love

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have loved
you have loved
he/she/it has loved
» meer vervoegingen van to love

beethouden, houden, beethebben, vasthouden {ww.}
to hold
to take hold

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have held
you have held
he/she/it has held
» meer vervoegingen van to hold

volhouden, houden, uitzingen {ww.}
to hang in
to hang on
to hold on
to persevere
to persist

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have persevered
you have persevered
he/she/it has persevered
» meer vervoegingen van to persevere

houden {ww.}
to abide by
to comply
to follow

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have complied
you have complied
he/she/it has complied
» meer vervoegingen van to comply

lusten, believen, blieven, houden, moeten, mogen {ww.}
to love

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have loved
you have loved
he/she/it has loved
» meer vervoegingen van to love

houden, stoppen, tegenhouden {ww.}
to stop

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have stopped
you have stopped
he/she/it has stopped
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
voeren, houden {ww.}
to give
to have
to hold
to make
to throw

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have given
you have given
he/she/it has given
» meer vervoegingen van to give

houden {ww.}
to hold
to view as
to take for
to deem

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have held
you have held
he/she/it has held
» meer vervoegingen van to hold

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
houden {ww.}
to keep
to proceed
to go along
to go on
to continue

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have kept
you have kept
he/she/it has kept
» meer vervoegingen van to keep

Rechts houden.
Keep to the right.
Laten we het houden.
Let's keep it.
houden, vasthouden {ww.}
to stick to
to stick
to hold fast
to bond
to bind
to adhere

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have stuck
you have stuck
he/she/it has stuck
» meer vervoegingen van to stick

beheren, runnen, houden {ww.}
to run
to operate

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have run
you have run
he/she/it has run
» meer vervoegingen van to run

Hij kan zijn eigen familie niet beheren, laat staan een natie!
He can't run his own family, let alone a nation!
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have seen
you have seen
he/she/it has seen
» meer vervoegingen van to see

Laat zien.
Let me see.
Zij zien Dan.
They see Dan.
betonen, houden, spelen, voordoen, uithangen {ww.}
to play
to act as
to act

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have played
you have played
he/she/it has played
» meer vervoegingen van to play

Kinderen moeten spelen.
Children need to play.
Wij spelen dikwijls schaak.
We often play chess.
houden {ww.}
to fulfil
to fulfill
to live up to
to satisfy

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij/zij/het heeft gehouden

I have fulfilled
you have fulfilled
he/she/it has fulfilled
» meer vervoegingen van to fulfil


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Tom heeft zijn belofte niet gehouden.

Tom didn't keep his promise.

Ik heb nooit van biologie gehouden.

I never liked biology.

De bijeenkomst zal gehouden worden, ongeacht het weer.

The meeting will be held regardless of the weather.

Ik heb altijd meer van mysterieuze personages gehouden.

I always liked mysterious characters more.

Ik heb me altijd aan mijn beloften gehouden.

I have always kept my promises.

In haar twintig eerste levensjaren werd ze dikwijls voor een jongen gehouden.

For the first twenty years of her life, she was often mistaken for a boy.

Ze zei dat ik het aan niemand moest vertellen. Dus heb ik mijn mond gehouden.

She told me not to tell anyone, so I didn't.

Ik zelf hou erg van de lente, ik heb nooit van de zomer gehouden.

As for myself, I like spring very much. I never liked summer.

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.