Vertaling van poten

Inhoud:

Nederlands
Engels
planten, aanplanten, poten {ww.}
to plant 

wij poten
jullie poten
zij poten

we plant
you plant
they plant
» meer vervoegingen van to plant

In maart is de grond nog te koud om iets in de tuin te planten.
In March, the ground is still too cold to plant anything in the garden.
poten {ww.}
to dibble

wij poten
jullie poten
zij poten

we dibble
you dibble
they dibble
» meer vervoegingen van to dibble

voet [m], poot (mv. poten) [m] {zn.}
foot 
paw
been [o], onderbeen [o], poot (mv. poten) [m] {zn.}
leg 
paw
shank
homo, homofiel, homosexueel, flikker, poot (mv. poten) {zn.}
homosexual
queen 
queer 
faggot
zetten, neerpoten, planten, poten, neerzetten {ww.}
to put down
to set down
to place down
hand [m] (de ~), fikken [m] (de ~), jat, tengels [m] (de ~), klauw [m] (de ~), klauwen, klavier, klavieren, kluif, knijper, poten, vlerken, poot [m] (de ~), fik [m] (de ~), tengel {zn.}
hand
paw
mitt
manus
Ze liepen hand in hand.
They went hand in hand.
De hand van Jan is rein.
John's hand is clean.
onderdaan, onderdanen, stelt, been [o] (het ~), poot [m] (de ~) {zn.}
leg
De soldaat was gewond aan het been.
The soldier was wounded in the leg.
Zijn gewonde been begon opnieuw te bloeden.
His wounded leg began to bleed again.
poot [m] (de ~), been [o] (het ~) {zn.}
leg
Hij heeft een ongeluk gehad en heeft een been gebroken.
He had an accident and fractured his leg.
Hij heeft een ongeluk gehad en zijn been gebroken.
He had an accident and broke his leg.
loot [m] (de ~), afzetsel, scheut [m] (de ~), spruit [m] (de ~), uitloper [m] (de ~), lot [o] (het ~), schoot, groei [m] (de ~), rank [m] (de ~), telg [m] (de ~), poot [m] (de ~) {zn.}
shoot
flikker [m] (de ~), Utrechtenaar, holtor, reetkever, poot [m] (de ~), Hagenaar {zn.}
queen
queer
poove
pouf
pansy
poof
nance
fairy
fagot
faggot
fag
handschrift [o] (het ~), poot (mv. poten), hand [m] (de ~) {zn.}
hand
handwriting
script
handdruk [m] (de ~), poot (mv. poten), hand {zn.}
handclasp
handshake
handshaking
shake
handtekening [v] (de ~), krabbel, ondertekening, poot (mv. poten) {zn.}
signature

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Een tafel heeft vier poten.

A table has four legs.

Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.

After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.