Betekenis van:
jump

Werkwoord

jump
make a sudden physical attack on
jump
waarneembaar zijn
be highly noticeable

Synoniemen

jump
overslaan bij een benoeming
bypass

Synoniemen

jump
be highly noticeable

Synoniemen

jump
van schrik opspringen
move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

Synoniemen

jump
make a sudden physical attack on
jump
increase suddenly and significantly
jump
be highly noticeable

Synoniemen

jump
jump down from an elevated point

Synoniemen

jump
bypass

Synoniemen

jump
enter eagerly into
jump
pass abruptly from one state or topic to another

Synoniemen

jump
start (a car engine whose battery is dead) by connecting it to another car's battery

Synoniemen

jump
make a sudden physical attack on
jump
bypass

Synoniemen

jump
cause to jump or leap

Synoniemen

jump
jump from an airplane and descend with a parachute

Synoniemen

jump
opeens veranderen
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

jump
in rangorde stijgen
rise in rank or status

Synoniemen

jump
zich door een afzet met de voeten of poten met kracht in de lucht verheffen
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

jump
van voertuigen; ontsporen
run off or leave the rails

Synoniemen

jump
rise in rank or status

Synoniemen

jump
go back and forth; swing back and forth between two states or conditions

Synoniemen

jump
zich met een sprong verwijderen
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

jump
opvallen
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

jump
om het verst springen
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

jump
springend van plaats veranderen
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

jump
snel overgaan op
move forward by leaps and bounds

Synoniemen

Zelfstandig naamwoord

jump
plotselinge aanmerkelijke verandering in hoeveelheid, hoedanigheid enz.
a sudden involuntary movement

Synoniemen

jump
keer dat je springt
the act of jumping; propelling yourself off the ground

Synoniemen

jump
sprong v.e. paard
descent with a parachute

Synoniemen

jump
an abrupt transition

Synoniemen

jump
bepaalde zet met schaken
the act of jumping; propelling yourself off the ground

Synoniemen

jump
a sudden and decisive increase

Synoniemen

jump
(film) an abrupt transition from one scene to another