Betekenis van:
beschikken

beschikken
Werkwoord
 • ''~ over'': in bezit hebben
"Ik zou graag beschikken over meer geld."
beschikken
Werkwoord
 • vaststellen wat er gedaan moet worden
"de mens wikt, God beschikt"
"beschikken over de verdeling van de subsidie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

beschikken
Werkwoord
 • beslissen, regelen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Elke verwerkingsinrichting moet beschikken over:
 2. Verplichting over een vismachtiging te beschikken
 3. over de nodige financiële draagkracht beschikken;
 4. Fabrieksvaartuigen moeten ten minste beschikken over:
 5. Zij beschikken elk over een secretariaat.
 6. beschikken over een adequate administratieve infrastructuur;
 7. moeten over de nodige technische vakbekwaamheid beschikken;
 8. Het agentschap moet over hooggekwalificeerd personeel beschikken.
 9. beschikken over een geschikte administratieve infrastructuur;
 10. De bevoegde autoriteiten beschikken over procedures om:
 11. beschikken over een adequate administratieve infrastructuur;
 12. Zij beschikken elk over een secretariaat.
 13. binnen de Gemeenschap over adequate installaties voor de opslag beschikken.
 14. de middelen waarover deze controlediensten beschikken, met inbegrip van keuringsinstallaties;
 15. De EPA behoort de handelingsbekwaamheid te krijgen waarover rechtspersonen beschikken.