Betekenis van:
uitgemaakt

uitgemaakt
Werkwoord
 • vaststellen wat er gedaan moet worden
"het is een uitgemaakte zaak"
"dat is nog lang niet uitgemaakt"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Hij was kwaad op mij omdat ik het had uitgemaakt.
 2. niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitgavendeclaratie;
 3. Eerst moet worden uitgemaakt op welk niveau (groep of onderneming) de beoordeling van het referentiestelsel moet plaatsvinden.
 4. Vervolgens dient te worden uitgemaakt of die betalingen hoger waren dan de kosten die de destructiebedrijven voor de betrokken activiteiten hebben gemaakt.
 5. Eerst moet worden uitgemaakt of de maatregel als staatssteun kan worden beschouwd en zo ja, of hij verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.
 6. Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar
 7. Vervolgens dient te worden uitgemaakt of die betalingen hoger waren dan de kosten die de destructiebedrijven voor de betrokken activiteiten hebben gemaakt.
 8. Voorts wees deze exporteur erop dat zijn binnenlandse verkoop in het onderzoektijdvak minder dan 5 % had uitgemaakt van zijn totale verkoop.
 9. De Commissie was van mening dat daarom eerst moest worden uitgemaakt of de activiteiten waarvoor de overheid betalingen verricht aan de destructiebedrijven, konden worden beschouwd als openbaredienstverlening.
 10. van alle beslagen waarvan de verdachte runderen deel hebben uitgemaakt, wordt de erkenning als officieel tuberculosevrij beslag geschorst totdat uit klinisch onderzoek, laboratoriumtests of tuberculinetests is gebleken dat er geen rundertuberculose aanwezig was;
 11. De Commissie was van mening dat bij de opening van de onderzoekprocedure eerst moest worden uitgemaakt of de betalingen van de overheid aan de destructiebedrijven konden worden beschouwd als betalingen voor activiteiten die als openbaredienstverlening konden worden aangemerkt.
 12. Betaling van een restitutievoet die hoger is dan de laagste die voor leveranties op een bepaalde plaats van bestemming geldt, is alleen gerechtvaardigd als met voldoende zekerheid kan worden uitgemaakt dat de goederen de betrokken bestemming hebben bereikt.
 13. Ten slotte moet, om te bepalen of de steun binnen de werkingssfeer van artikel 87, lid 1, van het Verdrag valt, worden uitgemaakt of hij het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden.
 14. alvorens een kennisgeving in te dienen, controleren of een product al eerder het voorwerp van een kennisgeving heeft uitgemaakt, of informatie over dat product al werd uitgewisseld via de RAPEX-toepassing (om onnodige dubbelmeldingen te vermijden),
 15. Geconcludeerd dient te worden dat op grond van de opmerkingen van Frankrijk niet kan worden uitgemaakt dat AFR in staat was geweest om op de kredietmarkt tegen vergelijkbare voorwaarden middelen aan te trekken.