Betekenis van:
slepen

slepen
Werkwoord
 • iets voorttrekken
"een schip naar de haven slepen"
"een auto slepen"

Hyperoniemen

slepen
Werkwoord
 • voortbewogen worden
"over de grond slepen"
"door het water slepen"

Hyperoniemen

slepen
Werkwoord
 • trekkend over de grond of het wateroppervlak verplaatsen
"De panter sleepte zijn prooi naar een boom en hees de antilope op een tak."
slepen
Werkwoord
 • ''zich ~'' moeizaam voortbewegen
"De verwonde voetganger sleepte zich naar de kant van de weg."
sleep (de ~ | meervoud slepen)
Zelfstandig naamwoord
 • lange, loshangende achterkant v.e. japon
"de sleep van haar trouwjurk"

Hyperoniemen

sleep (de ~ | meervoud slepen)
Zelfstandig naamwoord
 • gesleepte auto
"iemand een sleep geven"
"iemand op sleep nemen"

Hyperoniemen

sleep (de ~ | meervoud slepen)
Zelfstandig naamwoord
 • grote drom mensen
"een sleep (van) hovelingen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Duwen en slepen (CPC 7214)
 2. Voor slepen is geen afwijking van de vlagkoppeling mogelijk.
 3. Specifieke delen daarvan zijn ook van toepassing op slepen en baggeren.
 4. Het voertuig is wel/niet geschikt voor het slepen van lasten
 5. De Autoriteit kan accepteren dat het slepen op zee van andere schepen, boorplatforms enz. ook onder die definitie valt.
 6. andere technische opleidingsmaatregelen zoals voor het slepen van vliegtuigen, methoden voor het ijsvrij maken van vliegtuigen, en een introductie tot het werk op het platform, en
 7. De richtsnoeren zijn alleen van toepassing op „slepen”, als meer dan 50 % van de door een sleepboot in een gegeven jaar daadwerkelijk verrichte sleepactiviteit „zeevervoer” is.
 8. Elke landbouw- of bosbouwtrekker moet zijn voorzien van een bijzondere inrichting, waaraan een verbindingsdeel voor het slepen zoals een sleepstang of een sleepkabel moet kunnen worden bevestigd.
 9. Op de markt zou geen investeerder erin geslaagd zijn naast een onmiddellijke vergoeding voor het algehele bedrag ook nog een opslag in de wacht te slepen.
 10. Volgens ProSiebenSat.1 zou elk voordeel dat de omroepen in de vorm van transmissievergoedingen in de wacht zouden slepen, worden doorgesluisd naar de netexploitanten.
 11. sleep- en duwboten die zijn bestemd om de in lid 1 bedoelde vaartuigen of drijvende inrichtingen te slepen, te duwen of langszij gekoppeld mee te voeren;
 12. Wanneer de elementen voor de energieoverbrenging tussen mobiele arbeidsmiddelen vervuild of beschadigd dreigen te worden doordat zij over de grond slepen, moeten bevestigingsmiddelen voorhanden zijn.
 13. In de zaak Commissie/Griekenland [44] heeft het Hof het volgende verduidelijkt: „Hoewel het slepen een dienst is die gewoonlijk tegen vergoeding worden verricht, gaat het daarbij namelijk in beginsel niet rechtstreeks om vervoer over zee van passagiers of goederen.
 14. Bovendien bevestigt het marktonderzoek dat de rivaliteit tussen GDS’en onderling om contracten met reisbureaus in de wacht slepen momenteel sterk is, hetgeen blijkt uit de toename van financiële prikkels van GDS’en aan reisbureaus gedurende de afgelopen vijf jaar.
 15. terwijl het voor universitaire spin-offbedrijven nog relatief eenvoudig is om subsidies en risicokapitaalinvesteringen van geringe omvang (tot 500000 GBP ofwel 700000 EUR) in de wacht te slepen, wordt de spoeling boven de 500000 GBP (700000 EUR) dunner.