Vertaling van die

Inhoud:

Engels
Nederlands
to die, to expire, to pass away {ww.}
sterven
overlijden 
versmachten
verscheiden
doodgaan

I die
you die
we die

ik sterf
jij sterft
wij sterven
» meer vervoegingen van sterven

People die every day.
Er sterven dagelijks mensen.
All men must die.
Alle mensen moeten sterven.
die {zn.}
dobbelsteen [m]
loterijbriefje [o]
The die is cast.
De dobbelsteen is gegooid.
die, stamp, hall-mark {zn.}
stempel
muntstempel
die {zn.}
dobbelsteen [m]
teerling [m]
matrix, die {zn.}
matrijs
matrix
gietvorm
to become flat, to die, to pall {ww.}
versterven

I die
you die
we die

ik versterf
jij versterft
wij versterven
» meer vervoegingen van versterven

to break, to break down, to conk out, to die, to fail, to give out, to give way, to go, to go bad {ww.}
uitfloepen

I die
you die
we die

ik floep uit
jij floept uit
wij floepen uit
» meer vervoegingen van uitfloepen

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
doodvallen

I die
you die
we die

ik val dood
jij valt dood
wij vallen dood
» meer vervoegingen van doodvallen

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
doodblijven

I die
you die
we die

ik blijf dood
jij blijft dood
wij blijven dood
» meer vervoegingen van doodblijven

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
overgaan

I die
you die
we die

ik ga over
jij gaat over
wij gaan over
» meer vervoegingen van overgaan

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
expireren
insluimeren
ontslapen
overlijden
peigeren
verrekken
verscheiden
sterven
heengaan
kapotgaan
versmachten
inslapen
creperen

I die
you die
we die

ik expireer
jij expireert
wij expireren
» meer vervoegingen van expireren

to break, to break down, to conk out, to die, to fail, to give out, to give way, to go, to go bad {ww.}
afslaan
afspringen

I die
you die
we die

ik sla af
jij slaat af
wij slaan af
» meer vervoegingen van afslaan

to break, to break down, to conk out, to die, to fail, to give out, to give way, to go, to go bad {ww.}
weigeren

I die
you die
we die

ik weiger
jij weigert
wij weigeren
» meer vervoegingen van weigeren

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
vergaan

I die
you die
we die

ik verga
jij vergaat
wij vergaan
» meer vervoegingen van vergaan

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
creperen

I die
you die
we die

ik crepeer
jij crepeert
wij creperen
» meer vervoegingen van creperen

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
doodgaan

I die
you die
we die

ik ga dood
jij gaat dood
wij gaan dood
» meer vervoegingen van doodgaan


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

People die every day.

Er sterven dagelijks mensen.

The die is cast.

De dobbelsteen is gegooid.

All men must die.

Alle mensen moeten sterven.

If I die, I want to die a virgin.

Als ik sterf, wil ik als maagd sterven.

Good people die every day.

Er sterven dagelijks goede mensen.

He didn't die in vain.

Hij is niet voor niets omgekomen.

You're not gonna die, eh?

Je gaat toch niet dood, hé?

I want to die with Getter Jaani.

Ik wil met Getter Jaani sterven.

I would sooner die than give up.

Ik ga nog liever dood, dan dat ik opgeef.

Many good people die every day.

Er sterven dagelijks veel goede mensen.

Whom the gods love die young.

Zij, van wie de goden houden, sterven jong.

I would rather die than yield.

Ik ga liever dood dan toe te geven.

Were I to die, who would look after my children?

Als ik zou overlijden, wie zou er dan voor mijn kinderen zorgen?

As a man lives, so shall he die.

Zoals iemand leeft, zo zal hij ook sterven.

"Whom the gods love die young", was said of yore.

"Wie de goden liefhebben, die sterft jong," werd in vroeger dagen gezegd.


Gerelateerd aan die

expire - pass away - stamp - hall-mark - matrix - become flat - pall - break - break down - conk out - fail - give out - give way - go - go badpass - cease - go out - buy the farm - fall - disappear - allow - elapse - change