Vertaling van fat-free

Inhoud:

Engels
Nederlands
fat-free, fatless, nonfat {bn.}
vetvrij
to release, to free, to liberate {ww.}
afhelpen
bevrijden
loslaten
verlossen
vrijlaten
vrijmaken

I free
you free
we free

ik help af
jij helpt af
wij helpen af
» meer vervoegingen van afhelpen

to free, to unchain {ww.}
ontketenen

I free
you free
we free

ik ontketen
jij ontketent
wij ontketenen
» meer vervoegingen van ontketenen

to discharge, to free {ww.}
vrijstellen
absolveren
dechargeren
dispenseren
ontlasten
ontheffen
ontslaan

I free
you free
we free

ik stel vrij
jij stelt vrij
wij stellen vrij
» meer vervoegingen van vrijstellen

to absolve, to free, to justify {ww.}
verlossen

I free
you free
we free

ik verlos
jij verlost
wij verlossen
» meer vervoegingen van verlossen

to free, to give up, to release, to relinquish, to resign {ww.}
laten

I free
you free
we free

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

He ordered them to release the prisoners.
Hij beval hen om de gevangenen vrij te laten.
to absolve, to free, to justify {ww.}
vergeven
pardonneren

I free
you free
we free

ik vergeef
jij vergeeft
wij vergeven
» meer vervoegingen van vergeven

to disengage, to free {ww.}
ontstoppen

I free
you free
we free

ik ontstop
jij ontstopt
wij ontstoppen
» meer vervoegingen van ontstoppen

to free, to liberate, to loose, to release, to unloose, to unloosen {ww.}
vrijgeven
vrijlaten

I free
you free
we free

ik geef vrij
jij geeft vrij
wij geven vrij
» meer vervoegingen van vrijgeven

to free, to liberate, to loose, to release, to unloose, to unloosen {ww.}
bevrijden

I free
you free
we free

ik bevrijd
jij bevrijdt
wij bevrijden
» meer vervoegingen van bevrijden

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden
to disembarrass, to free, to rid {ww.}
afhelpen
bevrijden
vrijmaken

I free
you free
we free

ik help af
jij helpt af
wij helpen af
» meer vervoegingen van afhelpen

to absolve, to free, to justify {ww.}
absolveren

I free
you free
we free

ik absolveer
jij absolveert
wij absolveren
» meer vervoegingen van absolveren

to discharge, to free {ww.}
ontslaan

I free
you free
we free

ik ontsla
jij ontslaat
wij ontslaan
» meer vervoegingen van ontslaan

to discharge, to free {ww.}
kwiteren

I free
you free
we free

ik kwiteer
jij kwiteert
wij kwiteren
» meer vervoegingen van kwiteren


Gerelateerd aan fat-free

fatless - nonfat - release - free - liberate - unchain - discharge - absolve - justify - give up - relinquish - resign - disengage - loose - unloosefree - disembarrass - allow - forgive - remove - aid - accomplish - absolve - ratify