Vertaling van freeing

Inhoud:

Engels
Nederlands
freeing, liberation, release {zn.}
verlossing [v] (de ~)
bevrijding [v] (de ~)
freeing, liberation, release {zn.}
vrijlating [v] (de ~)
freeing, liberation, release {zn.}
release
to release, to free, to liberate {ww.}
afhelpen
bevrijden
loslaten
verlossen
vrijlaten
vrijmaken

I am freeing

to free, to unchain {ww.}
ontketenen

I am freeing

to free, to liberate, to loose, to release, to unloose, to unloosen {ww.}
vrijlaten
vrijgeven
to free, to liberate, to loose, to release, to unloose, to unloosen {ww.}
bevrijden
Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden
to discharge, to free {ww.}
ontheffen
ontslaan
ontlasten
dispenseren
dechargeren
absolveren
vrijstellen
to absolve, to free, to justify {ww.}
pardonneren
vergeven
to absolve, to free, to justify {ww.}
verlossen
to disembarrass, to free, to rid {ww.}
afhelpen
bevrijden
vrijmaken

I am freeing

to absolve, to free, to justify {ww.}
absolveren

I am freeing

to discharge, to free {ww.}
ontslaan

I am freeing

to disengage, to free {ww.}
ontstoppen

I am freeing

to free, to give up, to release, to relinquish, to resign {ww.}
laten

I am freeing

to discharge, to free {ww.}
kwiteren

I am freeing