Vertaling van life

Inhoud:

Engels
Nederlands
life {zn.}
leven 
life, liveliness, vitality, vivacity {zn.}
levendigheid [v]
life {zn.}
hachje [o]
leven 
life, liveliness, spirit, sprightliness {zn.}
spirit [m] (de ~)
life {zn.}
levensduur [m] (de ~)
life {zn.}
mensenleven [o] (het ~)
life, liveliness, spirit, sprightliness {zn.}
leventje
life, life-time, lifespan, lifetime {zn.}
levensduur
life, liveliness, spirit, sprightliness {zn.}
beweeglijkheid [v] (de ~)
life, life-time, lifespan, lifetime {zn.}
leeftijd [m] (de ~)
life {zn.}
leven [o] (het ~)
milieu [o] (het ~)
leefwereld [m] (de ~)
kring
scene [m] (de ~)
wereld [m] (de ~)
omgeving [v] (de ~)
That's life.
Dat is het leven.
Get a life, man.
Zoek een leven, man.
life {zn.}
levensdoel [o] (het ~)
His object in life was to become a musician.
Zijn levensdoel was muzikant worden.
His main object in life was to become rich.
Zijn belangrijkste levensdoel was rijk worden.
life, living {zn.}
leven
Both the parents are still living.
Beide ouders leven nog.
Life goes on.
Het leven gaat verder.
biography, life, life history, life story {zn.}
levensverhaal [o] (het ~)
levensgeschiedenis [v] (de ~)
aliveness, animation, life, living {zn.}
leven [o] (het ~)
aanzijn
voortbestaan [o] (het ~)
biography, life, life history, life story {zn.}
ontwikkelingsgeschiedenis
ontogenese
biography, life, life history, life story {zn.}
biografie [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That's life.

Dat is het leven.

Get a life, man.

Zoek een leven, man.

Life is strange.

Het leven is vreemd.

I have life insurance.

Ik heb een levensverzekering.

Life is short.

Het leven is kort.

Life isn't easy.

Het leven gaat niet altijd over rozen.

Life is unfair.

Het leven is oneerlijk.

Life goes on.

Het leven gaat verder.

Run for your life!

Ren voor je leven!

Life ain't easy.

Het leven is niet altijd zo mooi, iedereen heeft wel eens tegenvallers.

Life is beautiful.

Het leven is prachtig!

How strange life is!

Wat is het leven raar!

My life was in danger.

Mijn leven was in gevaar.

His baseball life ended then.

Het honkballeven was toen ten einde.

Is there life before death?

Bestaat er leven voor de dood?