Vertaling van living

Inhoud:

Engels
Nederlands
living {bn.}
woonachtig
gedomicilieerd
gehuisvest
gevestigd
living, surviving {bn.}
overjarig
living {bn.}
in vivo
living {bn.}
levend
living {bn.}
in vivo
to dwell, to live, to reside, to stay {ww.}
wonen 
huizen
resideren
gevestigd zijn
Where do you all live?
Waar wonen jullie allemaal?
They live nearby.
Ze wonen in de buurt.
to be alive, to live {ww.}
leven 

I am living

life, living {zn.}
leven
That's life.
Dat is het leven.
Both the parents are still living.
Beide ouders leven nog.
aliveness, animation, life, living {zn.}
leven [o] (het ~)
voortbestaan [o] (het ~)
aanzijn
Life goes on.
Het leven gaat verder.
Run for your life!
Ren voor je leven!
bread and butter, keep, livelihood, living, support, sustenance {zn.}
kostwinning
broodwinning [v] (de ~)
to endure, to go, to hold out, to hold up, to last, to live, to live on, to survive {ww.}
voortleven
to dwell, to inhabit, to live, to populate {ww.}
bevolken
to dwell, to inhabit, to live, to populate {ww.}
bevolken
bewonen
to endure, to go, to hold out, to hold up, to last, to live, to live on, to survive {ww.}
leven
Live and let live.
Leven en laten leven.
We live in peace.
We leven in vrede.
to endure, to go, to hold out, to hold up, to last, to live, to live on, to survive {ww.}

I am living

to be, to live {ww.}
existeren
bestaan

I am living

to exist, to live, to subsist, to survive {ww.}
bestaan
leven

I am living

to be, to live {ww.}
leven

I am living

to exist, to live, to subsist, to survive {ww.}
overblijven

I am living


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm living my dream.

Ik leef mijn droom.

He earns a living.

Hij verdient zijn boterham.

Where are you living now?

Waar woon je nu?

He's always been living in Tokyo.

Hij heeft altijd in Tokyo gewoond.

I have a friend living in London.

Ik heb een vriend die in Londen woont.

John cannot be living in London now.

John kan nu niet in Londen wonen.

Both the parents are still living.

Beide ouders leven nog.

Tom is living with his uncle now.

Tom woont nu bij zijn oom.

I think my living with you has influenced your way of living.

Ik denk dat ons samenwonen je manier van leven beïnvloed heeft.

It's convenient living so close to the station.

Het is handig om zo dicht bij het station te wonen.

He was envious of her way of living.

Hij was jaloers op haar levensstijl.

They earn their living by collecting and selling old newspapers.

Ze verdienen hun brood met het verzamelen en verkopen van oude kranten.

Tom doesn't know what Mary does for a living.

Tom weet niet wat Mary voor de kost doet.

Do you know what Tom does for a living?

Weet jij wat Toms beroep is?

Living in the country, I have few visitors.

Ĉar mi loĝas en la kamparo, mi malofte havas vizitantojn.


Gerelateerd aan living

surviving - dwell - live - reside - stay - be alive - life - aliveness - animation - bread and butter - keep - livelihood - support - sustenance - endureaged - being - business - bear on - be - cater - apply - exist - keep - remain